Archív noviniek

Investičná stratégia do “každého počasia”

10. 09. 2016

Fond VÚB AM Magnifica Edícia II vznikol dňa 10.9.2016 ako fond určený pre konzervatívnejších investorov, ktorí očakávajú vyššie zhodnotenie investície pri strednej miere rizika s referenčným obdobím 3 a pol roka. Viac


Aktualizácia dokumentov podielových fondov VÚB AM

10. 09. 2016

Predstavenstvo VÚB AM s účinnosťou od 10. 9. 2016 schválilo nové znenie predajných prospektov podielových fondov VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. Viac


Aktualizácia Spoločného prevádzkového poriadku

10. 09. 2016

Všeobecná úverová banka, a.s. a VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. s účinnosťou od 10.9.2016 schválili nové znenie Spoločného prevádzkového poriadku. Viac


Aktualizácia dokumentov podielových fondov VÚB AM

06. 08. 2016

Predstavenstvo VÚB AM s účinnosťou od 6.8.2016 schválilo nové znenie štatútov, predajných prospektov a kľúčových informácií pre investorov podielových fondov VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., ako i Obchodných podmienok VÚB AM Prémiového Sporenia. Viac


Aktualizácia dokumentov podielových fondov VÚB AM

16. 04. 2016

Predstavenstvo VÚB AM s účinnosťou od 16. 4. 2016 schválilo nové znenie predajných prospektov podielových fondov VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. Viac