Archív noviniek

Aktualizácia dokumentov podielových fondov VÚB AM

10. 09. 2016

Predstavenstvo VÚB AM s účinnosťou od 10. 9. 2016 schválilo nové znenie predajných prospektov podielových fondov VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. Viac


Aktualizácia Spoločného prevádzkového poriadku

10. 09. 2016

Všeobecná úverová banka, a.s. a VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. s účinnosťou od 10.9.2016 schválili nové znenie Spoločného prevádzkového poriadku. Viac


Aktualizácia dokumentov podielových fondov VÚB AM

06. 08. 2016

Predstavenstvo VÚB AM s účinnosťou od 6.8.2016 schválilo nové znenie štatútov, predajných prospektov a kľúčových informácií pre investorov podielových fondov VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., ako i Obchodných podmienok VÚB AM Prémiového Sporenia. Viac


Aktualizácia dokumentov podielových fondov VÚB AM

16. 04. 2016

Predstavenstvo VÚB AM s účinnosťou od 16. 4. 2016 schválilo nové znenie predajných prospektov podielových fondov VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. Viac


Aktualizácia Spoločného prevádzkového poriadku

16. 04. 2016

Všeobecná úverová banka, a.s. a VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. s účinnosťou od 16.4.2016 schválili nové znenie Spoločného prevádzkového poriadku. Viac