Archív noviniek

Aktualizácia Spoločného prevádzkového poriadku

22. 09. 2017

Všeobecná úverová banka, a.s. a VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. s účinnosťou od 28.9.2017 schválili nové znenie Spoločného prevádzkového poriadku. Zmeny boli vykonané najmä z dôvodu pridania nového podielového fondu Edícia Svet do produktového portfólia spoločnosti VÚB AM. Viac


Aktualizácia dokumentov podielových fondov VÚB AM

16. 06. 2017

Predstavenstvo VÚB AM s účinnosťou od 16. 6. 2017 schválilo nové znenie predajných prospektov, štatútov a kľúčových informácií pre investorov podielových fondov VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. Viac


Aktualizácia dokumentov podielových fondov VÚB AM

13. 04. 2017

Predstavenstvo VÚB AM s účinnosťou od 13. 4. 2017 schválilo nové znenie predajných prospektov podielových fondov VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. a všeobecných obchodných podmienok VÚB AM Prémiového Sporenia. Viac


Jedinečná investícia v limitovanej edícii

13. 04. 2017

Fond VÚB AM Magnifica Edícia III vznikol dňa 13.4.2017 ako fond určený pre skúsenejších investorov, ktorí očakávajú vyššie zhodnotenie investície pri strednej miere rizika s investičným horizontom minimálne 3 roky a 10 mesiacov. Viac


Aktualizácia Spoločného prevádzkového poriadku

13. 04. 2017

Všeobecná úverová banka, a.s. a VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. s účinnosťou od 13.4.2017 schválili nové znenie Spoločného prevádzkového poriadku. Viac