Archív noviniek

Top Fond Slovakia 2016: Fondy VÚB AM s dvomi oceneniami

02. 03. 2017

Dňa 1. marca 2017, pri príležitosti výročnej tlačovej konferencie Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS) sa konalo vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie ocenenia Top Fond Slovakia 2016. Ocenenia správcovským spoločnostiam odovzdali vydavateľstvo MAFRA a SASS, ktorí sú zároveň jeho organizátori a vyhlasovatelia. Viac


Aktualizácia dokumentov podielových fondov VÚB AM

02. 02. 2017

Predstavenstvo VÚB AM s účinnosťou od 02.02.2017 schválilo nové znenie štatútov, kľúčových informácií pre investorov a predajných prospektov podielových fondov VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. Viac


INFORMÁCIA O ZLÚČENÍ PODIELOVÝCH FONDOV

02. 02. 2017

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. oznamuje podielnikom, že na základe predchádzajúceho súhlasu udeleného NBS, s účinnosťou k 16. marcu 2017 zlúči podielový fond VÚB AM EUROVÝ FOND., o.p.f. do fondu VÚB AM KONZERVATÍVNE PORTFÓLIO, o.p.f. Viac


Aktualizácia dokumentov podielových fondov VÚB AM

27. 10. 2016

Predstavenstvo VÚB AM s účinnosťou od 27.10.2016 schválilo nové znenie predajných prospektov podielových fondov VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. Viac


Investičná stratégia do “každého počasia”

10. 09. 2016

Fond VÚB AM Magnifica Edícia II vznikol dňa 10.9.2016 ako fond určený pre konzervatívnejších investorov, ktorí očakávajú vyššie zhodnotenie investície pri strednej miere rizika s referenčným obdobím 3 a pol roka. Viac