Archív noviniek

INFORMÁCIA O ZLÚČENÍ PODIELOVÝCH FONDOV

02. 02. 2017

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. oznamuje podielnikom, že na základe predchádzajúceho súhlasu udeleného NBS, s účinnosťou k 16. marcu 2017 zlúči podielový fond VÚB AM EUROVÝ FOND., o.p.f. do fondu VÚB AM KONZERVATÍVNE PORTFÓLIO, o.p.f. Viac


Aktualizácia dokumentov podielových fondov VÚB AM

27. 10. 2016

Predstavenstvo VÚB AM s účinnosťou od 27.10.2016 schválilo nové znenie predajných prospektov podielových fondov VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. Viac


Investičná stratégia do “každého počasia”

10. 09. 2016

Fond VÚB AM Magnifica Edícia II vznikol dňa 10.9.2016 ako fond určený pre konzervatívnejších investorov, ktorí očakávajú vyššie zhodnotenie investície pri strednej miere rizika s referenčným obdobím 3 a pol roka. Viac


Aktualizácia dokumentov podielových fondov VÚB AM

10. 09. 2016

Predstavenstvo VÚB AM s účinnosťou od 10. 9. 2016 schválilo nové znenie predajných prospektov podielových fondov VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. Viac


Aktualizácia Spoločného prevádzkového poriadku

10. 09. 2016

Všeobecná úverová banka, a.s. a VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. s účinnosťou od 10.9.2016 schválili nové znenie Spoločného prevádzkového poriadku. Viac