Archív noviniek

Aktualizácia dokumentov podielových fondov VÚB AM

16. 02. 2018

Predstavenstvo VÚB AM s účinnosťou od 19.02.2018 schválilo nové znenie kľúčových informácií pre investorov a predajných prospektov podielových fondov VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. Podielové fondy, ktorých sa dotýkajú zmeny: VÚB AM Fond Bankových Vkladov VÚB AM Dlhopisový Konvergentný fond VÚB AM Vyvážený Rastový fond VÚB AM Konzervatívne... Viac


Jedinečná investícia v limitovanej edícii

22. 09. 2017

Fond VÚB AM Edícia Svet vznikol dňa 28.9.2017 ako fond určený pre skúsenejších investorov, ktorí očakávajú vyššie zhodnotenie investície pri strednej miere rizika s investičným horizontom minimálne 3 roky a 5 mesiacov. Fond investuje najmä do podielových listov podielových fondov akciového a dlhopisového typu a nástrojov peňažného trhu. Pri výbere... Viac


Aktualizácia dokumentov podielových fondov VÚB AM

22. 09. 2017

Predstavenstvo VÚB AM s účinnosťou od 28. 9. 2017 schválilo nové znenie predajných prospektov podielových fondov VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. Podielové fondy, ktorých sa dotýkajú zmeny: VÚB AM Fond Bankových Vkladov VÚB AM Dlhopisový Konvergentný fond VÚB AM Vyvážený Rastový fond VÚB AM Konzervatívne Portfólio VÚB AM Flexibilný... Viac


INFORMÁCIA O ZLÚČENÍ PODIELOVÝCH FONDOV A AKTUALIZÁCII DOKUMENTOV PODIELOVÝCH FONDOV VÚB AM

17. 03. 2017

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. v zmysle ust. § 21 a nasl. zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v platnom znení oznamuje podielnikom, že na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska udeleného rozhodnutím č. 100-000-012-263 k sp. zn. NBS1-000-002-920, zo dňa 16. decembra 2016 s účinnosťou k 16. marcu 2017 zlúčil VÚB AM EUROVÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. do VÚB AM KONZERVATÍVNE PORTFÓLIO, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. Viac


Aktualizácia Spoločného prevádzkového poriadku

22. 09. 2017

Všeobecná úverová banka, a.s. a VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. s účinnosťou od 28.9.2017 schválili nové znenie Spoločného prevádzkového poriadku. Zmeny boli vykonané najmä z dôvodu pridania nového podielového fondu Edícia Svet do produktového portfólia spoločnosti VÚB AM. Viac