SVETOVÉ PORTFÓLIO

BUĎTE SVETOVÍ
S NAŠIM SVETOVÝM PORTFÓLIOM

zistiť viac

DYNAMICKÉ TRIO

VÝBER JE NA VÁS

zistiť viac

ESG Zodpovedné Portfólio

Buďte aj vy súčasťou zodpovedného sveta

zistiť viac

Investičné sporenie SK

Program pravidelného investovania
do vybraných fondov Eurizon SK

zistiť viac

Dobre vyskladaná
investičná príležitosť

Kombiprodukt VÚB Banky
s výhodným úročením na termínovanom vklade

zistiť viac

Aktuality

Aktualizácia dokumentov podielových fondov

01. 01. 2024

Predstavenstvo spoločnosti Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a. s. súčinnosťou od 1.1.2024 schválilo nové znenie dokumentu s kľúčovými informáciami, štatútu a predajného prospektu Rezervného fondu. Dokumenty boli aktualizované z dôvodu úpravy vstupného poplatku v Rezervnom fonde a aktualizácie v nadväznosti na novely zákona č. 203/2011...

Čítať viac

Buďte svetoví s našim Svetovým Portfóliom

12. 10. 2023

Fond Svetové Portfólio vznikol dňa 12.10.2023 ako fond určený pre investorov, ktorí očakávajú zhodnotenie investície pri strednej miere rizika s investičným horizontom minimálne 7 rokov. Fond je vhodnou voľbou pre tých z nás, ktorým záleží na tom, ako podnikanie spoločností, do ktorých investujeme ovplyvňuje životné prostredie planéty, podieľa sa na...

Čítať viac

Aktualizácia dokumentov podielových fondov

12. 10. 2023

Predstavenstvo spoločnosti Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a. s. súčinnosťou od 12.10.2023 schválilo nové znenie dokumentu s kľúčovými informáciami, štatútu a predajného prospektu fondu Svetové Portfólio ako aj predajných prospektov všetkých podielových fondov Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. a tiež Obchodných...

Čítať viac

EURIZON

  • Sme súčasťou silnej skupiny EURIZON
  • Celkový majetok skupiny pod správou viac ako 400 mld. EUR
  • Globálna spoločnosť pôsobiaca vo viac ako 15 krajinách
  • Expertíza viac ako 200 portfólio manažérov a manažérov rizika

Vzdelávacie videá

Škola investora

Trhová analýza

Spravujeme 1,6 mld €
Počet klientov 140 tis.
Skúsenosti 22 rokov
Ocenenia viac ako
27