ESG Zodpovedné Portfólio

Buďte aj vy súčasťou zodpovedného sveta

zistiť viac

Investičné sporenie SK

Program pravidelného investovania
do vybraných fondov Eurizon SK

zistiť viac

Dobre vyskladaná
investičná príležitosť

Kombiprodukt s výhodným úročením
na termínovanom vklade

zistiť viac

Aktuality

ESG a udržateľnosť

01. 08. 2022

Spoločnosť Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. ako účastník finančného trhu podľa nariadenia (EÚ) 2019/2088 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb zabezpečuje, aby sa informácie, ktoré sa musia podľa tohto nariadenia zverejniť na jej webovom sídle, aktualizovali. Spoločnosť zverejnila na svojom webovom...

Čítať viac

Zmena Stredoeurópskeho Dlhopisového fondu

01. 07. 2022

Predstavenstvo spoločnosti Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a. s. s účinnosťou od 1.7.2022 schválilo zmenu názvu Stredoeurópskeho Dlhopisového fondu na Stredoeurópske Aktívne Portfólio a zároveň aj zmenu investičnej politiky. Stredoeurópske Aktívne Portfólio vzniklo inováciou Stredoeurópskeho Dlhopisového fondu, ktorý Eurizon Asset...

Čítať viac

Aktualizácia dokumentov podielových fondov

01. 07. 2022

Predstavenstvo spoločnosti Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a. s. s účinnosťou od 1.7.2022 schválilo nové znenie kľúčových informácií pre investorov, štatútu a predajného prospektu fondu Stredoeurópske Aktívne Portfólio ako aj štatútov a predajných prospektov všetkých podielových fondov Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s....

Čítať viac

EURIZON

  • Sme súčasťou silnej skupiny EURIZON
  • Celkový majetok skupiny pod správou viac ako 500 mld. EUR
  • Globálna spoločnosť pôsobiaca vo viac ako 15 krajinách
  • Expertíza viac ako 200 portfólio manažérov a manažérov rizika

Vzdelávacie videá

Škola investora

Trhová analýza

Spravujeme 1,6 mld €
Počet klientov 140 tis.
Skúsenosti 22 rokov
Ocenenia viac ako
27