Archív noviniek

Zmena Obchodných podmienok VÚB AM Sporenia

15. 02. 2014

S účinnosťou od 15. februára 2014 boli zmenené Obchodné podmienky VÚB AM Sporenia. Zmeny v Obchodných podmienkach nastali z dôvodu zrušenia možnosti podať novú Žiadosť o zriadenie VÚB AM Sporenia. VÚB AM Sporenia zriadené do 14.2.2014 ostávajú nedotknuté a sporitelia pokračujú v sporení v zmysle Obchodných podmienok VÚB AM Sporenia Viac


Aktualizácia dokumentov podielových fondov VÚB AM

15. 02. 2014

Predstavenstvo VÚB AM s účinnosťou od 15. 2. 2014 schválilo nové znenie Kľúčových informácií pre investorov všetkých fondov VÚB AM, štatútu VÚB AM Konzervatívne Portfólio a predajných prospektov. Viac


Aktualizácia dokumentov podielových fondov VÚB AM

17. 12. 2013

Predstavenstvo VÚB AM s účinnosťou od 17. 12. 2013 schválilo nové znenie predajných prospektov všetkých podielových fondov VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. Viac


Dokonale zladená investícia

06. 11. 2013

Využite výhodné spojenie podielového fondu a termínovaného vkladu.
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. (VÚB AM) Vám v spolupráci s VÚB bankou a.s. od 5.11.2013 prináša zaujímavú kombináciu produktov so zvýhodnenými podmienkami. Využite príležitosť investovať rovným dielom do vybraných podielových fondov VÚB AM. Viac


Aktualizácia dokumentov podielových fondov VÚB AM

31. 10. 2013

Predstavenstvo VÚB AM s účinnosťou od 31. 10. 2013 schválilo nové znenie predajných prospektov všetkých podielových fondov VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. Viac