• Dňa 23. 03. 2023
 • ZPF 0.089096 0.36%
 • REF 0.03652 0.05%
 • ABF 0.109683 0.22%
 • KOP 0.036498 0.26%
 • FLK 0.096296 0.42%
 • M15 0.093268 0.36%
 • M30 0.090084 0.26%
 • E18 0.09805 0.13%
 • AMG 0.038872 0.03%
 • SEP 0.029442 0.30%
 • DOP 0.045364 0.21%
 • VRF 0.038004 0.33%
 • APO 0.131981 -0.74%

ESG Zodpovedné Portfólio

Buďte aj vy súčasťou zodpovedného sveta

read more

Investičné sporenie SK

Program pravidelného investovania
do vybraných fondov Eurizon SK

read more

Well combined
investment opportunity

Combiproduct with interesting 2% p.a.
interest rate on term deposit

read more

News

Aktualizácia dokumentov podielových fondov

20. 02. 2023

Predstavenstvo spoločnosti Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a. s. s účinnosťou od 20.2.2023 schválilo nové znenie štatútu a predajného prospektu fondu Edícia 2018 ako aj predajného prospektu fondu Stredoeurópske Aktívne Portfólio. Dokumenty fondu Edícia 2018 boli aktualizované najmä z dôvodu zadefinovania cieľov investičnej politiky...

Read more

Úrokové sadzby

15. 02. 2023

Rok 2022 bol iste výnimočným rokom z ekonomicko-finančného hľadiska. Po asi desiatke rokov prakticky nemenných spotrebných ciena extrémne nízkych úrokových sadziebsa zúčastňujeme na prudkom vzostupe inflácie, ktorá sa vrátila na hodnoty, aké tu neboli mnoho rokov. Následne sme svedkami rýchleho a významného rastu úrokových sadzieb od centrálnych bánk...

Read more

Aktualizácia dokumentov podielových fondov Eurizon SK

19. 01. 2023

Predstavenstvo spoločnosti Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a. s. s účinnosťou od 19.1.2023 schválilo nové znenie dokumentov s kľúčovými informáciami. Podielové fondy, ktorých sa dotýkajú zmeny: Stredoeurópske Aktívne Portfólio Vyvážený Rastový fond Konzervatívne Portfólio Active Bond fund Edícia 2018 MIX 15 MIX 30 Dynamické...

Read more

EURIZON

 • We are part of the strong Eurizon group
 • Celkový majetok skupiny pod správou viac ako 500 mld. EUR
 • Global company operating in more than 15 countries
 • Expertise more than 200 portfolio managers and risk managers

Vzdelávacie videá

Investor school

Trhová analýza

We manage 1,6 mld €
Number of clients 140 tis.
Experience 22 rokov
Awards more than
27