• Dňa 23. 10. 2020
 • REF 0.036892 0.00%
 • ABF 0.120482 -0.05%
 • KOP 0.038037 0.02%
 • FLK 0.103015 0.07%
 • M15 0.100109 0.06%
 • ME1 0.105336 0.16%
 • ME2 0.098681 0.07%
 • ME3 0.100093 0.19%
 • ESV 0.100056 0.13%
 • E18 0.098854 0.15%
 • AMG 0.040031 0.11%
 • SEF 0.035532 0.02%
 • DOP 0.043789 0.21%
 • VRF 0.045836 0.00%
 • APO 0.106965 0.30%

Combiproduct which helps
to increase growth

Combine security of term deposits
with investment advantages

read more

Eurizon Capital SGR S.p.A.

Skutočný záväzok pre zodpovednejší svet

read more

Eurizon Asset Management Slovakia

Váš partner pri investovaní

read more

Investičné sporenie SK

Program pravidelného investovania
do vybraných fondov Eurizon SK

read more

Top Investícia 2019

S ocenenením pre fondy Eurizon Capital

read more

Well combined
investment opportunity

Combiproduct with interesting 2% p.a.
interest rate on term deposit

read more

News

Informácia o rozhodnutiach súvisiacich so zlúčením podielových fondov Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a

12. 10. 2020

Dňa 7. septembra 2020 vydala Národná banka Slovenska rozhodnutie č.z.: 100-000-246-354 k č. sp.: NBS1-000-052-787, ktorým udelila správcovskej spoločnosti Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s., so sídlom Mlynské Nivy 1, 820 04 Bratislava 24, IČO: 35 786 272, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č....

Read more

Využite možnosť investovať do nového flexibilného fondu

04. 08. 2020

Fond Eurizon SK MIX 15 vznikol dňa 4.8.2020 ako fond určený pre konzervatívnejších investorov, ktorí očakávajú zhodnotenie investície pri nižšej strednej miere rizika s investičným horizontom minimálne 4 roky. Fond investuje najmä do podielových listov podielových fondov akciového, dlhopisového a zmiešaného typu ako aj do nástrojov peňažného trhu. Pri...

Read more

Aktualizácia dokumentov podielových fondov Eurizon SK

04. 08. 2020

Predstavenstvo Eurizon SK s účinnosťou od 4.8.2020 schválilo nové znenie kľúčových informácií pre investorov, štatútu MIX 15, predajných prospektov podielových fondov Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. a tiež Obchodných podmienok Investičného sporenia SK. Podielové fondy, ktorých sa dotýkajú zmeny: Stredoeurópsky Dlhopisový...

Read more

EURIZON

 • We are part of the strong Eurizon group
 • Celkový majetok skupiny pod správou viac ako 400 mld. EUR
 • Global company operating in more than 15 countries
 • Expertise more than 200 portfolio managers and risk managers

Vzdelávacie videá

Investor school

Trhová analýza

Market share 18%
We manage 1,5 mld €
Number of clients 150 ths
Experience 20 rokov
Awards more than
27