• Dňa 24. 05. 2023
 • ZPF 0.089095 -0.40%
 • REF 0.036644 0.00%
 • ABF 0.109801 -0.07%
 • KOP 0.036546 -0.14%
 • FLK 0.095921 -0.19%
 • M15 0.093213 -0.18%
 • M30 0.09024 -0.33%
 • E18 0.098789 -0.41%
 • AMG 0.039048 -0.57%
 • SEP 0.030239 -0.03%
 • DOP 0.045712 -0.80%
 • VRF 0.038395 -0.51%
 • APO 0.137434 -1.67%

ESG Zodpovedné Portfólio

Buďte aj vy súčasťou zodpovedného sveta

read more

Investičné sporenie SK

Program pravidelného investovania
do vybraných fondov Eurizon SK

read more

Well combined
investment opportunity

Combiproduct with interesting 2% p.a.
interest rate on term deposit

read more

News

Informácia o rozhodnutiach súvisiacich so zlúčením podielových fondov Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a

05. 05. 2023

Dňa 14. marca 2023 vydala Národná banka Slovenska rozhodnutie č.sp.: NBS1-000-082-193 č.z.: 100-000-479-643, ktorým udelila správcovskej spoločnosti Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s., so sídlom Mlynské Nivy 1, 820 04 Bratislava 24, IČO: 35 786 272, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2416/B...

Read more

Aktualizácia dokumentov podielových fondov Eurizon SK

26. 04. 2023

Predstavenstvo Eurizon SK s účinnosťou od 28.04.2023 schválilo nové znenie dokumentov s kľúčovými informáciami, predajných prospektov a štatútov podielových fondov Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Podielové fondy, ktorých sa dotýkajú zmeny: Stredoeurópske Aktívne Portfólio Vyvážený Rastový fond Konzervatívne Portfólio Active...

Read more

Investovanie do dlhopisov

19. 04. 2023

Aké príležitosti nám prináša investovanie do dlhopisov v roku 2023? Prehĺbme si spolu vedomosti o tejto téme v publikácii od Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol, a.s. (PDF).

Read more

EURIZON

 • We are part of the strong Eurizon group
 • Celkový majetok skupiny pod správou viac ako 500 mld. EUR
 • Global company operating in more than 15 countries
 • Expertise more than 200 portfolio managers and risk managers

Vzdelávacie videá

Investor school

Trhová analýza

We manage 1,6 mld €
Number of clients 140 tis.
Experience 22 rokov
Awards more than
27