• Dňa 01. 12. 2022
 • ZPF 0.090301 0.29%
 • REF 0.036332 0.06%
 • ABF 0.111358 0.41%
 • KOP 0.036422 0.49%
 • FLK 0.096571 0.75%
 • M15 0.093797 0.39%
 • M30 0.091475 0.66%
 • E18 0.098318 0.53%
 • AMG 0.039683 -0.02%
 • SEP 0.029064 0.17%
 • DOP 0.045482 1.01%
 • VRF 0.039195 -0.43%
 • APO 0.137146 0.71%

ESG Zodpovedné Portfólio

Buďte aj vy súčasťou zodpovedného sveta

read more

Investičné sporenie SK

Program pravidelného investovania
do vybraných fondov Eurizon SK

read more

Well combined
investment opportunity

Combiproduct with interesting 2% p.a.
interest rate on term deposit

read more

News

ESG a udržateľnosť

01. 08. 2022

Spoločnosť Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. ako účastník finančného trhu podľa nariadenia (EÚ) 2019/2088 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb zabezpečuje, aby sa informácie, ktoré sa musia podľa tohto nariadenia zverejniť na jej webovom sídle, aktualizovali. Spoločnosť zverejnila na svojom webovom...

Read more

Zmena Stredoeurópskeho Dlhopisového fondu

01. 07. 2022

Predstavenstvo spoločnosti Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a. s. s účinnosťou od 1.7.2022 schválilo zmenu názvu Stredoeurópskeho Dlhopisového fondu na Stredoeurópske Aktívne Portfólio a zároveň aj zmenu investičnej politiky. Stredoeurópske Aktívne Portfólio vzniklo inováciou Stredoeurópskeho Dlhopisového fondu, ktorý Eurizon Asset...

Read more

Aktualizácia dokumentov podielových fondov

01. 07. 2022

Predstavenstvo spoločnosti Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a. s. s účinnosťou od 1.7.2022 schválilo nové znenie kľúčových informácií pre investorov, štatútu a predajného prospektu fondu Stredoeurópske Aktívne Portfólio ako aj štatútov a predajných prospektov všetkých podielových fondov Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s....

Read more

EURIZON

 • We are part of the strong Eurizon group
 • Celkový majetok skupiny pod správou viac ako 500 mld. EUR
 • Global company operating in more than 15 countries
 • Expertise more than 200 portfolio managers and risk managers

Vzdelávacie videá

Investor school

Trhová analýza

We manage 1,6 mld €
Number of clients 140 tis.
Experience 22 rokov
Awards more than
27