• Dňa 09. 06. 2021
 • REF 0.036844 0.00%
 • ABF 0.121738 0.12%
 • KOP 0.038678 0.02%
 • FLK 0.104706 0.07%
 • M15 0.102411 0.02%
 • ME1 0.110288 -0.01%
 • ME3 0.106652 0.00%
 • ESV 0.106051 0.05%
 • E18 0.104271 0.04%
 • AMG 0.043079 0.03%
 • SEF 0.03588 0.24%
 • DOP 0.048472 0.10%
 • VRF 0.052077 0.26%
 • APO 0.125935 0.21%

Investičné sporenie SK

Program pravidelného investovania
do vybraných fondov Eurizon SK

read more

Eurizon Asset Management Slovakia

Váš partner pri investovaní

read more

Well combined
investment opportunity

Combiproduct with interesting 2% p.a.
interest rate on term deposit

read more

News

Konferencia o zelených investíciách a ESG fondoch

10. 06. 2021

Eurizon Asset Management Slovakia a VÚB banka boli generálnymi partnermi online konferencie Hospodárskych novín na tému zelené investície a ESG fondy. Tie pozostávajú z troch oblastí - Environmental  - ako činnosť spoločnosti vplýva na životné prostredie, Social  - ako spoločnosť riadi svoje vzťahy / ako sa správa k zamestnancom, klientom, dodávateľom,...

Read more

Aktualizácia dokumentov podielových fondov Eurizon SK

01. 05. 2021

Predstavenstvo Eurizon SK s účinnosťou od 1.5.2021 schválilo nové znenie štatútov podielových fondov Magnifica Edícia I, Magnifica Edícia III a Edícia Svet ako aj predajných prospektov všetkých podielových fondov Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Dokumenty boli aktualizované najmä z dôvodu uplynutia Referenčného obdobia podielových...

Read more

Aktualizácia dokumentov podielových fondov Eurizon SK

01. 03. 2021

Predstavenstvo Eurizon SK s účinnosťou od 1.3.2021 schválilo nové znenie predajného prospektu podielového fondu Vyvážený Rastový fond, Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Dokument bol aktualizovaný z dôvodu úpravy (zníženia) správcovského poplatku v uvedenom fonde.

Read more

EURIZON

 • We are part of the strong Eurizon group
 • Celkový majetok skupiny pod správou viac ako 400 mld. EUR
 • Global company operating in more than 15 countries
 • Expertise more than 200 portfolio managers and risk managers

Vzdelávacie videá

Investor school

Trhová analýza

Market share 16%
We manage 1,6 mld €
Number of clients 150 ths
Experience 20 rokov
Awards more than
27