• Dňa 19. 07. 2024
 • ZPF 0.098033 -0.30%
 • REF 0.038315 0.00%
 • ABF 0.118414 -0.13%
 • KOP 0.038778 -0.11%
 • FLK 0.099964 -0.26%
 • M15 0.099637 -0.17%
 • M30 0.098805 -0.28%
 • AMG 0.042262 -0.52%
 • SEP 0.033662 -0.13%
 • DOP 0.052003 -0.53%
 • VRF 0.044235 -0.47%
 • APO 0.177263 -0.69%
 • STO 0.117763 -0.61%

SVETOVÉ PORTFÓLIO

BUĎTE SVETOVÍ
S NAŠIM SVETOVÝM PORTFÓLIOM

read more

DYNAMICKÉ TRIO

VÝBER JE NA VÁS

read more

ESG Zodpovedné Portfólio

Buďte aj vy súčasťou zodpovedného sveta

read more

Investičné sporenie SK

Program pravidelného investovania
do vybraných fondov Eurizon SK

read more

Well combined
investment opportunity

Combiproduct with interesting 2% p.a.
interest rate on term deposit

read more

News

Aktualizácia dokumentov podielových fondov Eurizon SK

24. 04. 2024

Predstavenstvo Eurizon SK s účinnosťou od 24.04.2024 schválilo nové znenie dokumentov s kľúčovými informáciami, predajných prospektov a štatútov podielových fondov Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Podielové fondy, ktorých sa dotýkajú zmeny: Stredoeurópske Aktívne Portfólio Vyvážený Rastový fond Konzervatívne Portfólio Active...

Read more

ZÍSKALI SME DVE PRESTÍŽNE OCENENIA

01. 03. 2024

Znovu sme dokázali, že Eurizon podielové fondy patria medzi tie najlepšie čo slovenský trh môže ponúknuť a to hneď v dvoch kategóriách. Akciové Portfólio, ktorému prvé miesto minulý rok uniklo len o vlások je za rok 2023 bezkonkurenčne ten najlepší vo svojej kategórii akciové fondy a stal sa celkovo najpredávanejším fondom na Slovensku. Dynamické...

Read more

Aktualizácia dokumentov podielových fondov

01. 01. 2024

Predstavenstvo spoločnosti Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a. s. súčinnosťou od 1.1.2024 schválilo nové znenie dokumentu s kľúčovými informáciami, štatútu a predajného prospektu Rezervného fondu. Dokumenty boli aktualizované z dôvodu úpravy vstupného poplatku v Rezervnom fonde a aktualizácie v nadväznosti na novely zákona č. 203/2011...

Read more

EURIZON

 • We are part of the strong Eurizon group
 • Celkový majetok skupiny pod správou viac ako 400 mld. EUR
 • Global company operating in more than 15 countries
 • Expertise more than 200 portfolio managers and risk managers

Vzdelávacie videá

Investor school

Trhová analýza

We manage 1,6 mld €
Number of clients 140 tis.
Experience 22 rokov
Awards more than
27