• Dňa 09. 04. 2021
 • REF 0.036859 -0.01%
 • ABF 0.121596 -0.10%
 • KOP 0.038616 -0.01%
 • FLK 0.104343 -0.06%
 • M15 0.102017 -0.04%
 • ME1 0.109779 0.00%
 • ME3 0.105632 0.00%
 • ESV 0.105102 -0.04%
 • E18 0.103301 0.03%
 • AMG 0.042442 -0.14%
 • SEF 0.035558 0.10%
 • DOP 0.04789 0.04%
 • VRF 0.050167 -0.62%
 • APO 0.124384 0.34%

Investičné sporenie SK

Program pravidelného investovania
do vybraných fondov Eurizon SK

read more

Eurizon Asset Management Slovakia

Váš partner pri investovaní

read more

Well combined
investment opportunity

Combiproduct with interesting 2% p.a.
interest rate on term deposit

read more

News

Aktualizácia dokumentov podielových fondov Eurizon SK

01. 03. 2021

Predstavenstvo Eurizon SK s účinnosťou od 1.3.2021 schválilo nové znenie predajného prospektu podielového fondu Vyvážený Rastový fond, Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Dokument bol aktualizovaný z dôvodu úpravy (zníženia) správcovského poplatku v uvedenom fonde.

Read more

Aktualizácia dokumentov podielových fondov Eurizon SK

18. 02. 2021

Predstavenstvo Eurizon SK s účinnosťou od 18.02.2021 schválilo nové znenie kľúčových informácií pre investorov a predajných prospektov podielových fondov Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Podielové fondy, ktorých sa dotýkajú zmeny: Stredoeurópsky Dlhopisový fond Vyvážený Rastový fond Konzervatívne Portfólio Active Bond...

Read more

Dňa 19. novembra získal Eurizon Capital na 16. ročníku ocenenia Fund Europe Awards cenu pre NAJLEPŠIU EURÓPSKU FIRMU PRE

31. 12. 2020

Dňa 19. novembra získal Eurizon Capital na 16. ročníku ocenenia Fund Europe Awards cenu pre NAJLEPŠIU EURÓPSKU FIRMU PRE SPRÁVU AKTÍV > 100 MILIÁRD EUR. Toto ocenenie uznáva vynikajúcu kvalitu spoločnosti a bolo udelené na základe kritérií, ako sú výkonnosť, rast, inovácia, vývoj, zákaznícke služby, záväzok voči Európe a odvetviu. Eurizon zvíťazil nad...

Read more

EURIZON

 • We are part of the strong Eurizon group
 • Celkový majetok skupiny pod správou viac ako 400 mld. EUR
 • Global company operating in more than 15 countries
 • Expertise more than 200 portfolio managers and risk managers

Vzdelávacie videá

Investor school

Trhová analýza

Market share 16%
We manage 1,6 mld €
Number of clients 150 ths
Experience 20 rokov
Awards more than
27