• Dňa 18. 01. 2021
 • REF 0.036887 0.00%
 • ABF 0.122097 0.02%
 • KOP 0.038443 0.00%
 • FLK 0.104603 0.02%
 • M15 0.101797 -0.03%
 • ME1 0.108297 -0.03%
 • ME3 0.103992 -0.06%
 • ESV 0.10362 0.01%
 • E18 0.101821 0.02%
 • AMG 0.042137 -0.06%
 • SEF 0.036093 0.02%
 • DOP 0.046316 0.03%
 • VRF 0.051194 0.37%
 • APO 0.116558 0.13%

Eurizon Asset Management Slovakia

Váš partner pri investovaní

read more

Eurizon Capital SGR S.p.A.

Skutočný záväzok pre zodpovednejší svet

read more

Investičné sporenie SK

Program pravidelného investovania
do vybraných fondov Eurizon SK

read more

Well combined
investment opportunity

Combiproduct with interesting 2% p.a.
interest rate on term deposit

read more

News

Dňa 19. novembra získal Eurizon Capital na 16. ročníku ocenenia Fund Europe Awards cenu pre NAJLEPŠIU EURÓPSKU FIRMU PRE

31. 12. 2020

Dňa 19. novembra získal Eurizon Capital na 16. ročníku ocenenia Fund Europe Awards cenu pre NAJLEPŠIU EURÓPSKU FIRMU PRE SPRÁVU AKTÍV > 100 MILIÁRD EUR. Toto ocenenie uznáva vynikajúcu kvalitu spoločnosti a bolo udelené na základe kritérií, ako sú výkonnosť, rast, inovácia, vývoj, zákaznícke služby, záväzok voči Európe a odvetviu. Eurizon zvíťazil nad...

Read more

Informácia o zlúčení podielových fondov

26. 11. 2020

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. v zmysle ust. § 21 a nasl. zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v platnom znení oznamuje podielnikom, že na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska udeleného rozhodnutím č.z.: 100-000-246-354 k č. sp.: NBS1-000-052-787, zo dňa 7. septembra 2020, ktoré nadobudlo...

Read more

Informácia o rozhodnutiach súvisiacich so zlúčením podielových fondov Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a

12. 10. 2020

Dňa 7. septembra 2020 vydala Národná banka Slovenska rozhodnutie č.z.: 100-000-246-354 k č. sp.: NBS1-000-052-787, ktorým udelila správcovskej spoločnosti Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s., so sídlom Mlynské Nivy 1, 820 04 Bratislava 24, IČO: 35 786 272, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č....

Read more

EURIZON

 • We are part of the strong Eurizon group
 • Celkový majetok skupiny pod správou viac ako 400 mld. EUR
 • Global company operating in more than 15 countries
 • Expertise more than 200 portfolio managers and risk managers

Vzdelávacie videá

Investor school

Trhová analýza

Market share 16%
We manage 1,6 mld €
Number of clients 150 ths
Experience 20 rokov
Awards more than
27