• Dňa 20. 01. 2022
 • ZPF 0.09842 -0.08%
 • REF 0.036707 -0.01%
 • ABF 0.121417 0.15%
 • KOP 0.03851 0.04%
 • FLK 0.10388 0.11%
 • M15 0.101616 0.01%
 • M30 0.098853 -0.06%
 • E18 0.104958 0.09%
 • AMG 0.043368 0.16%
 • SEF 0.033101 0.25%
 • DOP 0.049532 0.38%
 • VRF 0.052038 0.60%
 • APO 0.143718 0.63%

ESG Zodpovedné Portfólio

Buďte aj vy súčasťou zodpovedného sveta

read more

Investičné sporenie SK

Program pravidelného investovania
do vybraných fondov Eurizon SK

read more

Eurizon Asset Management Slovakia

Váš partner pri investovaní

read more

Well combined
investment opportunity

Combiproduct with interesting 2% p.a.
interest rate on term deposit

read more

News

Aktualizácia dokumentov podielových fondov

01. 01. 2022

Predstavenstvo spoločnosti Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a. s. s účinnosťou od 1.1.2022 schválilo nové znenie kľúčových informácií pre investorov, štatútov a predajných prospektov fondov Active Bond fund, Active Magnifica, Flexibilný Konzervatívny fond, Edícia 2018 a MIX 15. Dôvodom zmien je skutočnosť, že s účinnosťou od 1.1.2022 sa...

Read more

Oznam o ukončení poskytovania služby „Sleduj fond“.

14. 12. 2021

Vážení podielnici a investori, oznamujeme Vám, že s účinnosťou od 1.1.2022 (vrátane) ukončujeme  poskytovanie doplnkovej služby „Sleduj fond“. Od uvedeného dátumu Vám preto táto služba nebude ďalej k dispozícií.

Read more

Využite možnosť investovať do nového ESG fondu

29. 11. 2021

Fond ESG Zodpovedné Portfólio vznikol dňa 29.11.2021 ako fond určený pre investorov, ktorí očakávajú zhodnotenie investície pri strednej miere rizika s investičným horizontom minimálne 5 rokov. Fond je vhodnou voľbou pre tých z nás, ktorým záleží na tom, ako podnikanie spoločností, do ktorých investujeme ovplyvňuje životné prostredie planéty, podieľa sa...

Read more

EURIZON

 • We are part of the strong Eurizon group
 • Celkový majetok skupiny pod správou viac ako 500 mld. EUR
 • Global company operating in more than 15 countries
 • Expertise more than 200 portfolio managers and risk managers

Vzdelávacie videá

Investor school

Trhová analýza

We manage 1,6 mld €
Number of clients 140 tis.
Experience 22 rokov
Awards more than
27