• Dňa 27. 02. 2024
 • ZPF 0.095201 -0.01%
 • REF 0.037725 0.01%
 • ABF 0.116301 -0.12%
 • KOP 0.038095 -0.04%
 • FLK 0.098724 -0.10%
 • M15 0.097418 -0.03%
 • M30 0.096112 -0.06%
 • AMG 0.040893 0.15%
 • SEP 0.032992 -0.14%
 • DOP 0.050096 -0.11%
 • VRF 0.041904 -0.09%
 • APO 0.165069 -0.16%
 • STO 0.110616 -0.04%

SVETOVÉ PORTFÓLIO

BUĎTE SVETOVÍ
S NAŠIM SVETOVÝM PORTFÓLIOM

read more

DYNAMICKÉ TRIO

VÝBER JE NA VÁS

read more

ESG Zodpovedné Portfólio

Buďte aj vy súčasťou zodpovedného sveta

read more

Investičné sporenie SK

Program pravidelného investovania
do vybraných fondov Eurizon SK

read more

Well combined
investment opportunity

Combiproduct with interesting 2% p.a.
interest rate on term deposit

read more

News

Aktualizácia dokumentov podielových fondov

01. 01. 2024

Predstavenstvo spoločnosti Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a. s. súčinnosťou od 1.1.2024 schválilo nové znenie dokumentu s kľúčovými informáciami, štatútu a predajného prospektu Rezervného fondu. Dokumenty boli aktualizované z dôvodu úpravy vstupného poplatku v Rezervnom fonde a aktualizácie v nadväznosti na novely zákona č. 203/2011...

Read more

Buďte svetoví s našim Svetovým Portfóliom

12. 10. 2023

Fond Svetové Portfólio vznikol dňa 12.10.2023 ako fond určený pre investorov, ktorí očakávajú zhodnotenie investície pri strednej miere rizika s investičným horizontom minimálne 7 rokov. Fond je vhodnou voľbou pre tých z nás, ktorým záleží na tom, ako podnikanie spoločností, do ktorých investujeme ovplyvňuje životné prostredie planéty, podieľa sa na...

Read more

Aktualizácia dokumentov podielových fondov

12. 10. 2023

Predstavenstvo spoločnosti Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a. s. súčinnosťou od 12.10.2023 schválilo nové znenie dokumentu s kľúčovými informáciami, štatútu a predajného prospektu fondu Svetové Portfólio ako aj predajných prospektov všetkých podielových fondov Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. a tiež Obchodných...

Read more

EURIZON

 • We are part of the strong Eurizon group
 • Celkový majetok skupiny pod správou viac ako 400 mld. EUR
 • Global company operating in more than 15 countries
 • Expertise more than 200 portfolio managers and risk managers

Vzdelávacie videá

Investor school

Trhová analýza

We manage 1,6 mld €
Number of clients 140 tis.
Experience 22 rokov
Awards more than
27