Buďte svetoví s našim Svetovým Portfóliom

Fond Svetové Portfólio vznikol dňa 12.10.2023 ako fond určený pre investorov, ktorí očakávajú zhodnotenie investície pri strednej miere rizika s investičným horizontom minimálne 7 rokov.

Fond je vhodnou voľbou pre tých z nás, ktorým záleží na tom, ako podnikanie spoločností, do ktorých investujeme ovplyvňuje životné prostredie planéty, podieľa sa na vytváraní sociálne spravodlivejších podmienok a transparentného riadenia firiem.

Fond preto investuje väčšinu svojho majetku do takých finančných inštrumentov, ktoré spĺňajú prísne kritériá v oblasti ekológie, sociálnych otázok ako aj princípov transparentného riadenia spoločností (ESG). Podielový fond je klasifikovaný podľa článku 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 (SFDR).

Fond je orientovaný na investície najmä do verejne obchodovaných fondov (ETF) a podielových fondov akciového typu a v menšej miere aj na dlhopisové a peňažné trhy. Akciová zložka môže dosiahnuť maximálne 100% majetku fondu a minimálne 80%. Obvykle sa však bude pohybovať na úrovni 95% majetku fondu. Cieľom fondu je ponúknuť potenciál atraktívneho zhodnotenia prostredníctvom investícií na globálnych vyspelých ako aj rozvíjajúcich sa akciových trhoch so zameraním na pravidelné investovanie v rámci dlhodobej sporiacej schémy.

Výhody investovania do fondu Svetové Portfólio:

  • možnosť dosiahnuť vyššie výnosy investovaním na akciových trhoch
  • investovanie do zodpovedných spoločností, ktoré okrem maximalizácie svojho zisku pozitívne vplývajú na život okolo seba, či už v podobe znižovania environmentálnej záťaže, podpory rastu ľudského kapitálu a dôrazom na transparentné riadenie svojho biznisu
  • prístup k najvýznamnejším správcom aktív
  • dlhoročné skúsenosti manažérov aktív skupiny Intesa Sanpaolo
  • kontrolované riadenie rizika a vysoká likvidita
  • možnosť zriadiť dlhodobé investičné sporenie, pri ktorom sa znižuje riziko nesprávneho načasovania investície

Využite príležitosť investovať do fondu Svetové Portfólio a podieľajte sa tak na dlhodobom raste globálnych akciových trhov.

Viac informácií o fonde nájdete tu.
O možnostiach výhodného investovania do fondov Vám radi poskytnú ďalšie informácie pracovníci ktorejkoľvek pobočky VÚB banky.