Archív noviniek

Aktualizácia dokumentov podielových fondov Eurizon SK

24. 04. 2024

Predstavenstvo Eurizon SK s účinnosťou od 24.04.2024 schválilo nové znenie dokumentov s kľúčovými informáciami, predajných prospektov a štatútov podielových fondov Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Podielové fondy, ktorých sa dotýkajú zmeny: Stredoeurópske Aktívne Portfólio Vyvážený Rastový fond Konzervatívne Portfólio Active... Viac


ZÍSKALI SME DVE PRESTÍŽNE OCENENIA

01. 03. 2024

Znovu sme dokázali, že Eurizon podielové fondy patria medzi tie najlepšie čo slovenský trh môže ponúknuť a to hneď v dvoch kategóriách. Akciové Portfólio, ktorému prvé miesto minulý rok uniklo len o vlások je za rok 2023 bezkonkurenčne ten najlepší vo svojej kategórii akciové fondy a stal sa celkovo najpredávanejším fondom na Slovensku. Dynamické... Viac


Aktualizácia dokumentov podielových fondov

01. 01. 2024

Predstavenstvo spoločnosti Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a. s. súčinnosťou od 1.1.2024 schválilo nové znenie dokumentu s kľúčovými informáciami, štatútu a predajného prospektu Rezervného fondu. Dokumenty boli aktualizované z dôvodu úpravy vstupného poplatku v Rezervnom fonde a aktualizácie v nadväznosti na novely zákona č. 203/2011... Viac


Buďte svetoví s našim Svetovým Portfóliom

12. 10. 2023

Fond Svetové Portfólio vznikol dňa 12.10.2023 ako fond určený pre investorov, ktorí očakávajú zhodnotenie investície pri strednej miere rizika s investičným horizontom minimálne 7 rokov. Fond je vhodnou voľbou pre tých z nás, ktorým záleží na tom, ako podnikanie spoločností, do ktorých investujeme ovplyvňuje životné prostredie planéty, podieľa sa na... Viac


Aktualizácia dokumentov podielových fondov

12. 10. 2023

Predstavenstvo spoločnosti Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a. s. súčinnosťou od 12.10.2023 schválilo nové znenie dokumentu s kľúčovými informáciami, štatútu a predajného prospektu fondu Svetové Portfólio ako aj predajných prospektov všetkých podielových fondov Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. a tiež Obchodných... Viac