Archív noviniek

Informácia o rozhodnutiach súvisiacich so zlúčením podielových fondov Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a

05. 05. 2023

Dňa 14. marca 2023 vydala Národná banka Slovenska rozhodnutie č.sp.: NBS1-000-082-193 č.z.: 100-000-479-643, ktorým udelila správcovskej spoločnosti Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s., so sídlom Mlynské Nivy 1, 820 04 Bratislava 24, IČO: 35 786 272, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2416/B... Viac


Aktualizácia dokumentov podielových fondov Eurizon SK

26. 04. 2023

Predstavenstvo Eurizon SK s účinnosťou od 28.04.2023 schválilo nové znenie dokumentov s kľúčovými informáciami, predajných prospektov a štatútov podielových fondov Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Podielové fondy, ktorých sa dotýkajú zmeny: Stredoeurópske Aktívne Portfólio Vyvážený Rastový fond Konzervatívne Portfólio Active... Viac


Investovanie do dlhopisov

19. 04. 2023

Aké príležitosti nám prináša investovanie do dlhopisov v roku 2023? Prehĺbme si spolu vedomosti o tejto téme v publikácii od Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol, a.s. (PDF). Viac


Aktualizácia dokumentov podielových fondov

20. 02. 2023

Predstavenstvo spoločnosti Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a. s. s účinnosťou od 20.2.2023 schválilo nové znenie štatútu a predajného prospektu fondu Edícia 2018 ako aj predajného prospektu fondu Stredoeurópske Aktívne Portfólio. Dokumenty fondu Edícia 2018 boli aktualizované najmä z dôvodu zadefinovania cieľov investičnej politiky... Viac


Úrokové sadzby

15. 02. 2023

Rok 2022 bol iste výnimočným rokom z ekonomicko-finančného hľadiska. Po asi desiatke rokov prakticky nemenných spotrebných ciena extrémne nízkych úrokových sadziebsa zúčastňujeme na prudkom vzostupe inflácie, ktorá sa vrátila na hodnoty, aké tu neboli mnoho rokov. Následne sme svedkami rýchleho a významného rastu úrokových sadzieb od centrálnych bánk... Viac