• Dňa 23. 03. 2023
 • ZPF 0.089096 0.36%
 • REF 0.03652 0.05%
 • ABF 0.109683 0.22%
 • KOP 0.036498 0.26%
 • FLK 0.096296 0.42%
 • M15 0.093268 0.36%
 • M30 0.090084 0.26%
 • E18 0.09805 0.13%
 • AMG 0.038872 0.03%
 • SEP 0.029442 0.30%
 • DOP 0.045364 0.21%
 • VRF 0.038004 0.33%
 • APO 0.131981 -0.74%

About us

Passion, Excellence, Belonging, Integrity

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

Depositary

The fund depositary administration of Eurizon AM is carried out by Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90, Bratislava, a member of Intesa Sanpaolo group.

Management Board

Chairman: Marco Bus

Members:
 • Marian Matušovič (CEO)
 • Liuba Samotyeva

Supervisory Board

Chairman: Prof. Giorgio Di Giorgio

Members:
 • Alexander Resch
 • Massimo Mazzini
 • Oreste Auleta
 • Doc. Tomáš Výrost PhD.

Clerkship

 • Božena Malecká
 • Peter Šenk
 • Juraj Vaško
 

Registered office of Eurizon Asset Management Slovakia, správ.spol., a.s.
Mlynské Nivy 1, Bratislava
820 04, Slovensko
Tel: (421) 0850 123 000


Eurizon Capital SGR S.p.A

Registered office of Eurizon Capital SGR S.p.A.
Piazzetta Giordano dell'Amore 3, Milan, MI 20121
Tel: (39) 02 88 101


Eurizon Asset Management Hungary Ltd.

Registered office of Eurizon Asset Management Hungary Ltd.
H - 1027 Budapest, Medve u. 4-14.
Tel: (36) 1 423 2400 Fax: (36) 1 489 6675
E-mail: alapkezelo@cib.hu 


Eurizon Asset Management Croatia Ltd.

Registered office of Eurizon Asset Management Croatia Ltd.
Ulica grada Vukovara 271, 10000 Zagreb
Tel: 00385 1 63 63 699
E-mail:  eurizonam@eurizonam.hr, sales@eurizonam.hr