Archív noviniek

Aktualizácia Spoločného prevádzkového poriadku

13. 04. 2017

Všeobecná úverová banka, a.s. a VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. s účinnosťou od 13.4.2017 schválili nové znenie Spoločného prevádzkového poriadku. Viac


Top Fond Slovakia 2016: Fondy VÚB AM s dvomi oceneniami

02. 03. 2017

Dňa 1. marca 2017, pri príležitosti výročnej tlačovej konferencie Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS) sa konalo vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie ocenenia Top Fond Slovakia 2016. Ocenenia správcovským spoločnostiam odovzdali vydavateľstvo MAFRA a SASS, ktorí sú zároveň jeho organizátori a vyhlasovatelia. Viac


Aktualizácia dokumentov podielových fondov VÚB AM

02. 02. 2017

Predstavenstvo VÚB AM s účinnosťou od 02.02.2017 schválilo nové znenie štatútov, kľúčových informácií pre investorov a predajných prospektov podielových fondov VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. Viac


INFORMÁCIA O ZLÚČENÍ PODIELOVÝCH FONDOV

02. 02. 2017

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. oznamuje podielnikom, že na základe predchádzajúceho súhlasu udeleného NBS, s účinnosťou k 16. marcu 2017 zlúči podielový fond VÚB AM EUROVÝ FOND., o.p.f. do fondu VÚB AM KONZERVATÍVNE PORTFÓLIO, o.p.f. Viac


Aktualizácia dokumentov podielových fondov VÚB AM

27. 10. 2016

Predstavenstvo VÚB AM s účinnosťou od 27.10.2016 schválilo nové znenie predajných prospektov podielových fondov VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. Viac