Aktualizácia dokumentov podielových fondov Eurizon SK

Predstavenstvo Eurizon SK s účinnosťou od 1.5.2021 schválilo nové znenie štatútov podielových fondov Magnifica Edícia I, Magnifica Edícia III a Edícia Svet ako aj predajných prospektov všetkých podielových fondov Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

Dokumenty boli aktualizované najmä z dôvodu uplynutia Referenčného obdobia podielových fondov Magnifica Edícia I, Magnifica Edícia III a Edícia Svet a pokračovania ich doterajšej investičnej stratégie.