Archív noviniek

INFORMÁCIA O ZLÚČENÍ PODIELOVÝCH FONDOV A AKTUALIZÁCII DOKUMENTOV PODIELOVÝCH FONDOV VÚB AM

01. 05. 2015

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. oznamuje podielnikom, že na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska udeleného rozhodnutím ODT – 2095/2015-3, zo dňa 23.marca 2015, sa s účinnosťou k 1. 5. 2015 zlúčil: VÚB AM CP ZAISTENÝ FOND I. do VÚB AM KONZERVATÍVNE PORTFÓLIO. Viac


INFORMÁCIA O ZLÚČENÍ PODIELOVÝCH FONDOV

27. 03. 2015

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. oznamuje podielnikom, že na základe predchádzajúceho súhlasu udeleného NBS, s účinnosťou k 30. aprílu 2015 zlúči podielový fond VÚB AM CP ZAISTENÝ FOND I., o.p.f. do fondu VÚB AM KONZERVATÍVNE PORTFÓLIO, o.p.f. Viac


VÚB AM najúspešnejší v prestížnej ankete Top Fond Slovakia 2014

02. 03. 2015

Dňa 26. februára 2015 prebehlo vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie ocenenia Top Fond Slovakia 2014. Projekt Top Fond Slovakia vznikol ako výsledok spolupráce vydavateľstva MAFRA Slovakia a Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS), ktorí sú zároveň jeho organizátori a vyhlasovatelia. Viac


Aktualizácia dokumentov podielových fondov VÚB AM

19. 02. 2015

Predstavenstvo VÚB AM s účinnosťou od 19. 2. 2015 schválilo nové znenie predajných prospektov a kľúčových informácií pre investorov, všetkých podielových fondov VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. Viac


Aktualizácia dokumentov podielových fondov VÚB AM, Obchodných podmienok VÚB AM Prémiového Sporenia

04. 12. 2014

Predstavenstvo VÚB AM s účinnosťou od 4. 12. 2014 schválilo nové znenie štatútov, predajných prospektov a kľúčových informácií pre investorov, všetkých podielových fondov VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., ako i Obchodných podmienok VÚB AM Prémiového Sporenia. Viac