Archív noviniek

Aktualizácia dokumentov podielových fondov VÚB AM

13. 02. 2016

Predstavenstvo VÚB AM s účinnosťou od 13. 2. 2016 schválilo nové znenie kľúčových informácií pre investorov, všetkých podielových fondov VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. Viac


Zlepšite svoje vyhliadky do budúcnosti

01. 11. 2015

VÚB AM Flexibilný Konzervatívny fond vznikol dňa 1.11.2015 ako fond určený pre konzervatívnejších investorov, ktorí očakávajú vyššie zhodnotenie investície pri strednej miere rizika s investičným horizontom minimálne 4 roky. Viac


Aktualizácia dokumentov podielových fondov VÚB AM

01. 11. 2015

Predstavenstvo VÚB AM s účinnosťou od 1. 11. 2015 schválilo nové znenie predajných prospektov podielových fondov VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. Viac


Aktualizácia Spoločného prevádzkového poriadku

01. 11. 2015

Všeobecná úverová banka, a.s. a VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. s účinnosťou od 1.11.2015 schválili nové znenie Spoločného prevádzkového poriadku. Viac


Aktualizácia dokumentov podielových fondov VÚB AM

17. 10. 2015

Predstavenstvo VÚB AM s účinnosťou od 17. 10. 2015 schválilo nové znenie štatútu, predajného prospektu a kľúčových informácií pre investorov podielového fondu VÚB AM VYVÁŽENÝ RASTOVÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol. a.s. Dokumenty boli aktualizované najmä z dôvodu zmien v zameraní a cieľoch investičnej politiky podielového fondu. Viac