Archív noviniek

Aktualizácia dokumentov podielových fondov

20. 02. 2023

Predstavenstvo spoločnosti Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a. s. s účinnosťou od 20.2.2023 schválilo nové znenie štatútu a predajného prospektu fondu Edícia 2018 ako aj predajného prospektu fondu Stredoeurópske Aktívne Portfólio. Dokumenty fondu Edícia 2018 boli aktualizované najmä z dôvodu zadefinovania cieľov investičnej politiky... Viac


Úrokové sadzby

15. 02. 2023

Rok 2022 bol iste výnimočným rokom z ekonomicko-finančného hľadiska. Po asi desiatke rokov prakticky nemenných spotrebných ciena extrémne nízkych úrokových sadziebsa zúčastňujeme na prudkom vzostupe inflácie, ktorá sa vrátila na hodnoty, aké tu neboli mnoho rokov. Následne sme svedkami rýchleho a významného rastu úrokových sadzieb od centrálnych bánk... Viac


Aktualizácia dokumentov podielových fondov Eurizon SK

19. 01. 2023

Predstavenstvo spoločnosti Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a. s. s účinnosťou od 19.1.2023 schválilo nové znenie dokumentov s kľúčovými informáciami. Podielové fondy, ktorých sa dotýkajú zmeny: Stredoeurópske Aktívne Portfólio Vyvážený Rastový fond Konzervatívne Portfólio Active Bond fund Edícia 2018 MIX 15 MIX 30 Dynamické... Viac


ESG a udržateľnosť

01. 01. 2023

Spoločnosť Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. ako účastník finančného trhu podľa nariadenia (EÚ) 2019/2088 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb zabezpečuje, aby sa informácie, ktoré sa musia podľa tohto nariadenia zverejniť na jej webovom sídle, aktualizovali. Spoločnosť zverejnila na svojom webovom... Viac


Aktualizácia dokumentov podielových fondov Eurizon SK

20. 12. 2022

Predstavenstvo spoločnosti Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a. s. s účinnosťou od 20.12.2022 schválilo nové znenie dokumentov s kľúčovými informáciami, predajných prospektov podielových fondov Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. a Obchodných podmienok Investičného sporenia SK. Podielové fondy, ktorých sa dotýkajú... Viac