Eurizon Fund - Equity People

Charakter fondu
Akciový
Referenčná mena:
EUR
Deň uvedenia:
08.11.2019
Počiatočná hodnota podielu:
100 EUR
Odporúčaný investičný horizont:
minimálne 5 rokov
Minimálna výška investície:
500 EUR
Minimálna výška investície v rámci sporenia:
50 EUR
Rizikový ukazovateľ (SRRI)
6/7

Výkonnosť fondu

Od Do

Komu je fond určený

Fond je vhodný pre akciových investorov, ktorí majú záujem investovať svoje voľné peňažné prostriedky na dlhšie časové obdobie do spoločností obchodovaných v rámci indexu MSCI World, ktoré sú zamerané na investičné témy ako nákupné zvyklosti Mileniálov, starnutie populácie, zdravotné výzvy v podobe narastajúcej obezity vo vyspelom svete ako aj rovnosť žien v spoločnosti.

Investičný profil a stratégia fondu

Akciový fond Eurizon Fund Equity People investuje hlavne do spoločností, ktoré sú zamerané na evolúciu ľudského potenciálu a s ním spojených spoločenských tém, ktoré sa sústreďujú na spotrebiteľské trendy generácie Mileniálov, starnutie populácie, technologické inovácie ako aj rôzne výzvy zdravotného charakteru. Fond vyberá jednotlivé spoločnosti aj na základe kritérií ESG (Environmental, Social, Governance), teda investuje do akcií firiem, ktorých manažment zohľadňuje pri podnikaní dopady na životné prostredie a spoločnosť. Odporúčaný investičný horizont je minimálne 5 rokov.

Cieľ

Cieľom správcu fondu je dosiahnuť rast hodnoty fondu prostredníctvom výberu spoločností do portfólia v súlade s investičnou politikou a v dlhodobom horizonte prekonať benchmark fondu v podobe indexu MSCI World.