Výkonnosť

 
Výkonnosť fondu v EUR od 03. 07. 2006 do 03. 07. 2006 je 0.00 % (0.00 % p.a.). Prezentovaná výkonnosť je hrubá výkonnosť vypočítaná v zmysle pravidiel Slovenskej asociácie správcovských spoločností (www.ass.sk).
Od Do