Eurizon Fund Bond Inflation Linked R

Charakter fondu:
Dlhopisový
Referenčná mena:
EUR
Deň uvedenia:
31.3.2003
Počiatočná hodnota podielu:
100,00 EUR
Odporúčaný investičný horizont:
minimálne 3 roky
Minimálna výška investície:
500,00 EUR
Minimálna výška investície v rámci sporenia:
nie je možné zriadiť
Rizikový ukazovateľ (SRRI):
3/7

Výkonnosť fondu

Od Do

Komu je fond určený

Tento dlhopisový fond je vhodný pre konzervatívnejších klientov, ktorí preferujú menej rizikové investície a chcú dosiahnuť výnos na základe mier inflácie v eurozóne v strednodobom časovom horizonte. Jeho investície smerujú do štátnych dlhopisov v investičnom pásme s pevným výnosom denominované v EUR.

Investičný profil a stratégia fondu

Tento dlhopisový fond je vhodný pre konzervatívnejších klientov, ktorí preferujú menej rizikové investície a chcú dosiahnuť výnos na základe mier inflácie v eurozóne v strednodobom časovom horizonte. Jeho investície smerujú do štátnych dlhopisov v investičnom pásme s pevným výnosom denominované v EUR.

 Cieľ

Investičný manažér podfondu, spoločnosť Eurizon Capital S.A., sa bude snažiť dosiahnuť v strednodobom horizonte priemerný výnos, ktorý bude vyšší ako výnos portfólia dlhových nástrojov viazaných na infláciu a krátkodobých dlhových nástrojov v eurozóne (meraných podľa výnosnosti indexu ICE BofAML Euro Inflation-Linked Government Index®).