Eurizon Fund Equity World Smart Volatility R

Charakter fondu:
Akciový
Referenčná mena:
EUR
Deň uvedenia:
14.7.2000
Počiatočná hodnota podielu:
100,00 EUR
Odporúčaný investičný horizont:
minimálne 5 rokov
Minimálna výška investície:
500,00 EUR
Minimálna výška investície v rámci sporenia:
50 EUR
Rizikový ukazovateľ (SRRI):
5/7

Výkonnosť fondu

Od Do

Komu je fond určený

Fond je určený pre investorov, ktorí uprednostňujú dlhodobé zhodnocovanie svojej investície pri vyššej strednej úrovni rizika a majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky na celosvetových akciových trhoch. Fond je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorých optimálny investičný horizont je najmenej 5 rokov a očakávajú vysoký potenciál zhodnotenia pri primeranom riziku.

Investičný profil a stratégia fondu

Fond je orientovaný na investovanie najmä do medzinárodných akcií prostredníctvom kvantitatívneho prístupu za účelom zabezpečiť lepšiu návratnosť investície v porovnaní s benchmarkom (MSCI World Index) pri primeranej miere rizika. Fond alokuje svoje portfólio prihliadnutím na vývoj volatility, za pomoci ktorej dokáže vytvoriť diverzifikované a vyvážené portfólio.

Cieľ

Cieľom fondu je dosiahnuť nadpriemerné zhodnotenie, ktoré by presiahlo svojou výkonnosťou portfólio akcií kótovaných na svetových akciových trhoch (index MSCI World) prostredníctvom kvantitatívneho prístupu. Cieľom fondu je ponúknuť potenciál vysokého zhodnotenie investície pri vyššej strednej miere rizika s investičným horizontom minimálne 5 rokov.