Eurizon Fund – Equity Innovation

Charakter fondu
Akciový
Referenčná mena:
EUR
Deň uvedenia:
08.11.2019
Počiatočná hodnota podielu:
100 EUR
Odporúčaný investičný horizont:
minimálne 5 rokov
Minimálna výška investície:
500 EUR
Minimálna výška investície v rámci sporenia:
50 EUR
Rizikový ukazovateľ (SRRI)
6/7

Výkonnosť fondu

Od Do

Komu je fond určený

Fond je vhodný pre akciových investorov, ktorí majú záujem investovať svoje voľné peňažné prostriedky na dlhšie časové obdobie do technologických a inovatívnych spoločností obchodovaných v rámci indexu MSCI World.

Investičný profil a stratégia fondu

Akciový fond Eurizon Fund Equity Innovation investuje hlavne do spoločností, ktoré sú zamerané na technologické inovácie a témy týkajúce sa robotiky, umelej inteligencie, kybernetickej bezpečnosti, ďalej elektronického obchodu a nových komunikačných technológií. Fond vyberá jednotlivé spoločnosti aj na základe kritérií ESG (Environmental, Social, Governance), teda investuje do akcií firiem, ktorých manažment zohľadňuje pri podnikaní dopady na životné prostredie a spoločnosť. Odporúčaný investičný horizont je minimálne 5 rokov.

Cieľ

Cieľom správcu fondu je dosiahnuť rast hodnoty fondu prostredníctvom výberu spoločností do portfólia v súlade s investičnou politikou a v dlhodobom horizonte prekonať benchmark fondu v podobe indexu MSCI World.