Eurizon Fund Equity Emerging Markets Smart Volatility R

Charakter fondu:
Akciový
Referenčná mena:
EUR
Deň uvedenia:
30.11.1998
Počiatočná hodnota podielu:
100,18 EUR
Odporúčaný investičný horizont:
minimálne 7 rokov
Minimálna výška investície:
500,00 EUR
Minimálna výška investície v rámci sporenia:
50 EUR
Rizikový ukazovateľ (SRRI):
6/7

Výkonnosť fondu

Od Do

Komu je fond určený

Fond je určený pre investorov, ktorí uprednostňujú dlhodobé zhodnocovanie svojej investície pri vysokej úrovni rizika a majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky na akciových trhoch rozvíjajúcich sa krajín. Fond je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorých optimálny investičný horizont je najmenej 7 rokov a očakávajú vysoký potenciál zhodnotenia pri primeranom riziku.

Investičný profil a stratégia fondu

Fond je orientovaný na investovanie do podkladových aktív rozvíjajúcich sa trhov, najmä do aktív súvisiacich s akciami kótovanými na hlavných finančných trhoch rozvíjajúcich sa krajín alebo obchodovaných na inom regulovanom trhu týchto krajín. Tieto investície sú vyberané s cieľom vybudovať diverzifikované portfólio a vyvážiť dôsledok rizika nadmernou váhou akcií.

Cieľ

Cieľom fondu je dosiahnuť nadpriemerné zhodnotenie, ktoré by presiahlo svojou výkonnosťou benchmark (index MSCI Emerging Markets), portfólio akcií kótovaných na rozvíjajúcich sa trhoch prostredníctvom kvantitatívneho prístupu. Cieľom fondu je ponúknuť potenciál vysokého zhodnotenie investície pri vysokej miere rizika s investičným horizontom minimálne 7 rokov.