Eurizon Fund Sustainable Global Equity R

Charakter fondu:
Akciový
Referenčná mena:
EUR
Deň uvedenia:
28.3.2017
Počiatočná hodnota podielu:
100,00 EUR
Odporúčaný investičný horizont:
minimálne 5 rokov
Minimálna výška investície:
500,00 EUR
Minimálna výška investície v rámci sporenia:
50 EUR
Rizikový ukazovateľ (SRRI):
5/7

Výkonnosť fondu

Od Do

Komu je fond určený

Fond je vhodný pre investorov, ktorí majú záujem investovať svoje voľné peňažné prostriedky do kvalitných svetových akcií na dlhšie časové obdobie. Investuje predovšetkým do akcií spoločností kótovaných na burzách v USA pričom pri výbere akcii zohľadňuje environmentálne, sociálne a správne aspkety (ESG).

Investičný profil a stratégia fondu

Fond je vhodný pre investorov, ktorí majú záujem investovať svoje voľné peňažné prostriedky do kvalitných svetových akcií na dlhšie časové obdobie. Investuje predovšetkým do akcií spoločností kótovaných na burzách v USA pričom pri výbere akcii zohľadňuje environmentálne, sociálne a správne aspekty (ESG).

Cieľ

Investičný manažér podfondu, spoločnosť Eurizon Capital SGR S.p.A., sa bude snažiť časom dosiahnuť výnos, ktorý bude vyšší ako výnos portfólia medzinárodných akcií, pričom bude investovať do spoločností, ktoré sú schopné najlepšie riadiť vplyv na životné prostredie a spoločenstvo a zároveň vykazujú silné základy a atraktívnu hodnotu (merané podľa výnosnosti indexu MSCI World 100% Hedged to EUR Index ®).