Eurizon Fund Equity China A

Charakter fondu:
Akciový
Referenčná mena:
EUR
Deň uvedenia:
18.05.2018
Počiatočná hodnota podielu:
100,00 EUR
Odporúčaný investičný horizont:
minimálne 7 roky
Minimálna výška investície:
500,00 EUR
Minimálna výška investície v rámci sporenia:
50,00 EUR
Rizikový ukazovateľ (SRRI):
6/7

Výkonnosť fondu

Od Do

Komu je fond určený

Fond je vhodný pre investorov, ktorí majú záujem investovať svoje voľné peňažné prostriedky na dlhšie časové obdobie do akcií spoločností obchodovaných na čínskych burzách v rámci indexu MSCI China A Index .

Investičný profil a stratégia fondu

Fond predstavuje vhodný spôsob ako efektívne vstúpiť na domáci čínsky akciový trh a diverzifikovať v rámci neustále expandujúceho akciového trhu krajiny, ktorá je kľúčovým motorom globálnej ekonomiky. Investičný proces je založený na aktívnom výbere jednotlivých akcií, ktorý berie do úvahy makroekonomické a mikroekonomické faktory.

Cieľ

Cieľom fondu je dosiahnuť vyššiu výkonnosť v dlhodobom horizonte voči košu čínskych akcií zastúpených v MSCI China A Index.