Aktualizácia dokumentov podielových fondov

Predstavenstvo spoločnosti Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a. s. súčinnosťou od 12.10.2023 schválilo nové znenie dokumentu s kľúčovými informáciami, štatútu a predajného prospektu fondu Svetové Portfólio ako aj predajných prospektov všetkých podielových fondov Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. a tiež Obchodných podmienok Investičného sporenia SK.

Podielové fondy, ktorých sa dotýkajú zmeny:

 • Stredoeurópske Aktívne Portfólio
 • Vyvážený Rastový fond
 • Konzervatívne Portfólio
 • Active Bond fund
 • Dynamické Portfólio
 • Flexibilný Konzervatívny fond
 • Active Magnifica
 • Rezervný fond
 • Akciové Portfólio
 • MIX 15
 • MIX 30
 • ESG Zodpovedné Portfólio

Dokumenty boli aktualizované z dôvodu pridania nového fondu Svetové Portfólio do ponuky fondov spoločnosti Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a. s.