Úrokové sadzby

Rok 2022 bol iste výnimočným rokom z ekonomicko-finančného hľadiska. Po asi desiatke rokov prakticky nemenných spotrebných ciena extrémne nízkych úrokových sadziebsa zúčastňujeme na prudkom vzostupe inflácie, ktorá sa vrátila na hodnoty, aké tu neboli mnoho rokov. Následne sme svedkami rýchleho a významného rastu úrokových sadzieb od centrálnych bánk skoro po celom svete.

Prehĺbme si spolu vedomosti o tejto téme v publikácii od Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol, a.s.