Aktualizácia dokumentov podielových fondov Eurizon SK

Predstavenstvo Eurizon SK s účinnosťou od 18.02.2022 schválilo nové znenie kľúčových informácií pre investorov a predajných prospektov podielových fondov Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

Podielové fondy, ktorých sa dotýkajú zmeny:

 • Stredoeurópsky Dlhopisový fond
 • Vyvážený Rastový fond
 • Konzervatívne Portfólio
 • Active Bond fund
 • Edícia 2018
 • MIX 15
 • MIX 30
 • Dynamické Portfólio
 • Flexibilný Konzervatívny fond
 • Active Magnifica
 • Rezervný fond
 • Akciové Portfólio
 • ESG Zodpovedné Portfólio

Dokumenty boli aktualizované najmä z dôvodu ročnej aktualizácie dokumentácie podielových fondov.