Aktualizácia dokumentov podielových fondov Eurizon SK

Predstavenstvo Eurizon SK s účinnosťou od 4.8.2020 schválilo nové znenie kľúčových informácií pre investorov, štatútu MIX 15, predajných prospektov podielových fondov Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. a tiež Obchodných podmienok Investičného sporenia SK.

Podielové fondy, ktorých sa dotýkajú zmeny:

 • Stredoeurópsky Dlhopisový fond
 • Vyvážený Rastový fond
 • Konzervatívne Portfólio
 • Active Bond fund
 • Magnifica Edícia I
 • Magnifica Edícia II
 • Magnifica Edícia III
 • Edícia Svet
 • Edícia 2018
 • Dynamické Portfólio
 • Flexibilný Konzervatívny fond
 • Active Magnifica
 • Rezervný fond
 • Akciové Portfólio

Dokumenty boli aktualizované z dôvodu pridania nového fondu MIX 15 do ponuky fondov spoločnosti Eurizon SK.