VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. mení svoje obchodné meno na Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.

Bratislava, 27. marca 2020 - Eurizon je európskym lídrom správcovských spoločností s pôsobnosťou po celom svete. S celkovou hodnotou investícií v objeme 335,5 mld. Eur ku koncu roka 2019 ponúka širokú škálu produktov a služieb pre retailových aj inštitucionálnych zákazníkov. Eurizon je správcom aktív skupiny Intesa Sanpaolo a riadi VÚB Asset Management.Zmena názvu VÚB Asset Management na Eurizon Asset Management Slovakia je posledným krokom, ktorý dokazuje, že už dnes je dôležitým členom tohto významného globálneho správcu aktív. Ku koncu roka 2019 spravoval VÚB Asset Management na Slovensku približne 1,7 mld. Eur. Zároveň sa fondy Eurizon stali vlani najpredávanejšími zahraničnými fondami na Slovensku.

VÚB Asset Management pôsobí na Slovensku 20 rokov

Spoločnosť VÚB Asset Management (VÚB AM) pôsobí na slovenskom trhu kolektívneho investovania od roku 2000 a od začiatku je členom Slovenskej asociácie správcovských spoločností. Od roku 2008 spoločnosť Eurizon Capital S.A. (EC SA), sesterská spoločnosť VÚB AM, predáva na Slovensku svoje fondy s odbornou podporou VÚB AM cez VÚB banku. Jednoznačným dôkazom kvality fondov Eurizon je aj hodnotenie odborníkov. V januári 2020 na konferencii Fincentrum & Forbes Investícia roka 2019 sa stal Eurizon jedným z najviac oceňovaných - v konkurencii vyše 600 domácich a zahraničných fondov. Rozhodujúcim parametrom pre ocenenia bol najlepší pomer výkonnosti fondu voči jeho rizikovosti.

Marián Matušovič, CEO VÚB Asset Management hovorí: “Som hrdý na to, že sme pre Slovensko dosiahli v spoločnosti Eurizon vynikajúce postavenie. Je to dobrá správa predovšetkým pre našich klientov, ktorí sa rozhodli zveriť nám svoje investície a ťažiť tak z rozsiahlych znalostí investičných odborníkov tejto globálnej spoločnosti. Zmenu mena spoločnosti považujem iba za posledný symbolický krok pri vstupe do “rodiny” Eurizon. Osobne ma veľmi teší najmä vysoká etická a zodpovedná obchodná stratégie Eurizonu voči našej budúcnosti a životnému prostrediu.”

Slovensko koordinuje región Strednej a Východnej Európy

 Významným míľnikom pre VÚB AM bol rok 2013. Na Slovensku bol vytvorený regionálny HUB pre strednú a východnú Európu (CEE HUB), s cieľom využiť know-how strednej Európy a koordinácie aktivít v oblasti asset managementu vo vzťahu k retailovým, ako aj inštitucionálnym klientom zahraničných bánk, ktoré sú kontrolované skupinou Intesa Sanpaolo v regióne. VÚB AM sa tak stal spolu s Luxemburskom, Veľkou Britániou, Hong Kongom a Čínou jedným z kľúčových riadiacich centier priamo napojených na materskú spoločnosť Eurizon Capital SGR. Už 7 rokov je tak VÚB AM vedúcou spoločnosťou zoskupenia, ktorá kontroluje dcérske spoločnosti CIB Investments Fund Management (CIB IFM) so sídlom v Budapešti v Maďarsku a PBZ Invest so sídlom v Záhrebe v Chorvátsku.

Zodpovedné investovanie založené na dlhodobo udržateľnom raste s rešpektom k životnému prostrediu

Eurizon vyberá finančné nástroje, do ktorých investuje, s prihliadnutím na integráciu viacerých metodík zohľadňujúcich environmentálne, sociálne, správne (ESG) faktory, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie dlhodobo udržateľnej výkonnosti. Poslanie Eurizonu podčiarkuje dôležitosť proaktívnej interakcie so spoločnosťami, do ktorých sa investuje, s cieľom podporovať trvalo udržateľný rast a implementovať vysoké štandardy riadenia spoločností.

Eurizon zohráva jednu z rozhodujúcich úloh v rámci európskych správcov aktív pri podpore a rozvoji systému založenom na dlhodobo udržateľnom raste rešpektujúc naše životné prostredie. Bola prvou správcovskou spoločnosťou v Taliansku, ktorá už v roku 1996 priniesla na trh etické fondy. Na konci roka 2014 Eurizon podpísal talianske zásady správcovstva za zodpovedné uplatňovanie správnych a hlasovacích práv spoločností kótovaných na burze a v roku 2015 sa zaviazal dodržiavať zásady zodpovedného investovania (PRI). V tejto súvislosti distribuuje spoločnosť EC SA na Slovensku svoje investičné riešenia práve so zameraním na faktory ESG.

Spoločnosť Eurizon

EurizonCapital SGR je talianska spoločnosť tvoriaca asset management divíziu skupiny Intesa Sanpaolo. Eurizon vlastní nasledovné dcérske spoločnosti: talianske spoločnosti Epsilon SGR špecializovanú na kvantitatívnu správu portfólia a Eurizon Capital Real Asset (51%) špecializovanú na alternatívne investície privátneho trhu; Eurizon Capital S.A., luxemburský správca aktív, s ktorým rozvíja rast na medzinárodných trhoch; východoeurópsky HUB pozostávajúci z VÚB AM, slovenského správcu aktív, CIB IFM v Maďarsku a PBZ Invest v Chorvátsku. Vo Veľkej Británii má spoločnosť Eurizon kontrolný podiel v spoločnosti Eurizon SLJ Capital LTD (65%), v spoločnom podniku s Stephen Li Jen a Fatih Yilmaz (35%), ktorý sa špecializuje na investičné služby a poradenstvo so zameraním na manažment cudzích mien a makroekonomický výskum. Taktiež vlastní menšinový podiel v Oval Money (12,5%), taliansko-anglickom fintech startupu v odvetví digitálnych platobných služieb a sporenia. Eurizon pôsobí aj v Ázii prostredníctvom Eurizon Capital (HK) Limited, správcovskej spoločnosti so sídlom v Hongkongu a prostredníctvom svojho 49% podielu v Penghua Fund Management, ktorý je jedným z popredných čínskych správcov aktív. Nakoniec spoločnosť Eurizon Capital S.A. pôsobí na medzinárodných trhoch vďaka ponuke svojich luxemburských fondov v 25 krajinách a prevádzkuje svoje vlastné štruktúry vo Francúzsku, Nemecku, Švajčiarsku a Španielsku.

Spoločnosť VÚB 

VÚB je členom medzinárodnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, ktorá má zastúpenie vo viac ako 40 krajinách po celom svete so sieťou bánk, priamych pobočiek a zastúpení. Banka prevádzkuje 153 retailových pobočiek, 31 firemných pobočiek, 11 hypotekárnych centier na území Slovenska a 1 pobočku na území Českej republiky.

Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo patrí medzi najvýznamnejšie bankové skupiny v Európe a je vedúcim hráčom v Taliansku v oblasti retailu, korporátu a správy majetku. Vďaka dobre rozšírenej sieti približne 3 800 pobočiek ponúka širokú škálu služieb približne 11,8 miliónom zákazníkov v Taliansku. Intesa Sanpaolo má strategickú medzinárodnú prítomnosť s približne 1 000 pobočkami a 7,2 miliónmi zákazníkmi. Zahŕňa dcérske spoločnosti pôsobiace v komerčnom bankovníctve v 12 krajinách strednej a východnej Európy a severnej Afriky a medzinárodnú sieť odborníkov na podporu firemných zákazníkov v 25 krajinách najmä na Strednom východe, v severnej Afrike a v tých oblastiach, v ktorých sú talianske spoločnosti najaktívnejšie, ako napríklad USA, Brazília, Rusko, India a Čína.

Predstavenstvo VÚB AM v súvislosti s touto zmenou schválilo nové znenie dokumentácie podielových fondov s účinnosťou od 28.3.2020.

Podielové fondy, ktorých sa dotýkajú zmeny:

 • VÚB AM Stredoeurópsky Dlhopisový fond
 • VÚB AM Vyvážený Rastový fond
 • VÚB AM Konzervatívne Portfólio
 • VÚB AM Active Bond fund
 • VÚB AM Magnifica Edícia I
 • VÚB AM Magnifica Edícia II
 • VÚB AM Magnifica Edícia III
 • VÚB AM Edícia Svet
 • VÚB AM Edícia 2018
 • VÚB AM Dynamické Portfólio
 • VÚB AM Flexibilný Konzervatívny fond
 • VÚB AM Active Magnifica
 • VÚB AM Rezervný fond
 • VÚB AM Akciové Portfólio