Investovanie do dlhopisov

Aké príležitosti nám prináša investovanie do dlhopisov v roku 2023?

Prehĺbme si spolu vedomosti o tejto téme v publikácii od Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol, a.s. (PDF).