Využite možnosť investovať do nového ESG fondu

Fond ESG Zodpovedné Portfólio vznikol dňa 29.11.2021 ako fond určený pre investorov, ktorí očakávajú zhodnotenie investície pri strednej miere rizika s investičným horizontom minimálne 5 rokov.

Fond je vhodnou voľbou pre tých z nás, ktorým záleží na tom, ako podnikanie spoločností, do ktorých investujeme ovplyvňuje životné prostredie planéty, podieľa sa na vytváraní sociálne spravodlivejších podmienok a transparentného riadenia firiem.

Fond preto investuje iba do takých podielových fondov, ktoré spĺňajú prísne kritériá v oblasti ekológie, sociálnych otázok ako aj princípov transparentného riadenia spoločností (ESG). Podielový fond je klasifikovaný podľa článku 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 (SFDR).

Fond je orientovaný na investície najmä do podielových listov podielových fondov akciového, dlhopisového a zmiešaného typu a nástrojov peňažného trhu. Väčšina majetku vo fonde je flexibilne riadená, t.j. štruktúra majetku sa dynamicky mení na základe aktuálneho a očakávaného vývoja na finančných trhoch. Podiel akciovej zložky môže dosiahnuť maximálne 45% hodnoty majetku fondu, pričom priemerná strategická alokácia sa bude pohybovať na úrovni približne 30-40% hodnoty majetku fondu.

Výhody investovania do fondu ESG Zodpovedné Portfólio:

  • možnosť dosiahnuť vyššie výnosy investovaním na akciových a dlhopisových trhoch
  • investovanie do zodpovedných spoločností, ktoré okrem maximalizácie svojho zisku pozitívne vplývajú na život okolo seba či už v podobe znižovania environmentálnej záťaže, podpory rastu ľudského kapitálu a dôrazom na transparentné riadenie svojho biznisu
  • väčšina majetku vo fonde je aktívne riadená, t.j. štruktúra majetku sa dynamicky mení na základe aktuálneho a očakávaného vývoja na finančných trhoch
  • skúsenosti najlepších manažérov aktív skupiny Intesa Sanpaolo
  • kontrolované riadenie rizika a vysoká likvidita
  • možnosť zriadiť dlhodobé Investičné sporenie, pri ktorom sa znižuje riziko nesprávneho načasovania investície

Viac informácií o fonde ESG Zodpovedné Portfólio nájdete tu.
O možnostiach výhodného investovania do fondov Vám radi poskytnú ďalšie informácie pracovníci ktorejkoľvek pobočky VÚB banky.