Aktualizácia dokumentov podielových fondov VÚB AM

Predstavenstvo VÚB AM s účinnosťou od 11.07.2019 schválilo nové znenie kľúčových informácií pre investorov, štatútu Akciového Portfólia, predajných prospektov podielových fondov VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. a tiež Obchodných podmienok VÚB AM Investičného Sporenia.

Podielové fondy, ktorých sa dotýkajú zmeny:

 • VÚB AM Stredoeurópsky Dlhopisový fond
 • VÚB AM Vyvážený Rastový fond
 • VÚB AM Konzervatívne Portfólio
 • VÚB AM Active Bond fund
 • VÚB AM Magnifica Edícia I
 • VÚB AM Magnifica Edícia II
 • VÚB AM Magnifica Edícia III
 • VÚB AM Edícia Svet
 • VÚB AM Edícia 2018
 • VÚB AM Dynamické Portfólio
 • VÚB AM Flexibilný Konzervatívny fond
 • VÚB AM Active Magnifica
 • VÚB AM Rezervný fond

Dokumenty boli aktualizované najmä z dôvodu pridania nového fondu VÚB AM Akciové Portfólio do ponuky fondov spoločnosti VÚB AM a úpravy Minimálnej doby sporenia v rámci VÚB AM Investičného sporenia.