Výkonnosť

 
Výkonnosť fondu v EUR od 01. 09. 2003 do 01. 09. 2003 je 0.00 % (0.00 % p.a.). Prezentovaná výkonnosť je hrubá výkonnosť vypočítaná v zmysle pravidiel Slovenskej asociácie správcovských spoločností (www.ass.sk).
Od Do