Konzervatívny Premium fond

Charakter fondu:
Dlhopisový
Referenčná mena:
EUR
Deň uvedenia:
1. 9. 2003
Zanikol dňom:
30. 11. 2006
Zlúčený s:
Konzervatívne Portfólio
Počiatočná hodnota podielu:
1,– Sk

Výkonnosť fondu

Od Do