Výkonnosť

 
Výkonnosť fondu v EUR od 09. 07. 2010 do 09. 07. 2010 je 0.00 % (0.00 % p.a.). Prezentovaná výkonnosť je hrubá výkonnosť vypočítaná v zmysle pravidiel Slovenskej asociácie správcovských spoločností (www.ass.sk).
Od Do