Dlhopisový Korunový fond

Charakter fondu:
Dlhopisový
Referenčná mena:
SKK
Deň uvedenia:
2. 5. 2000
Zanikol dňom:
31. 7. 2008
Zlúčený s:
Konzervatívne Portfólio
Počiatočná hodnota podielu:
1,– Sk

Výkonnosť fondu

Od Do