Výkonnosť

 
Výkonnosť fondu v EUR od 02. 04. 2012 do 02. 04. 2012 je 0.00 % (0.00 % p.a.). Prezentovaná výkonnosť je hrubá výkonnosť vypočítaná v zmysle pravidiel Slovenskej asociácie správcovských spoločností (www.ass.sk).
Od Do