CP Zaistený fond I.

Charakter fondu:
Zmiešaný fond
Referenčná mena:
EUR
Deň uvedenia:
1. 4. 2011
Zanikol dňom:
30.4.2015
Zlúčený s:
Konzervatívne Portfólio
Počiatočná hodnota podielu:
0,033194 EUR

Výkonnosť fondu

Od Do