Realitné Portfólio

Charakter fondu:
Zmiešaný fond
Referenčná mena:
EUR
Deň uvedenia:
1.10.2007
Zanikol dňom:
31. 8. 2009
Zlúčený s:
Dynamické Portfólio
Počiatočná hodnota podielu:
1,– Sk

Výkonnosť fondu

Od Do