VÚB AM Sporenie

VÚB AM Sporenie je investičné sporenie do podielových fondov VÚB AM, ktoré bolo možné zriadiť si do 14.2.2014. Od 15.2.2014 nie je možné podať novú Žiadosť o zriadenie VÚB AM Sporenia. VÚB AM Sporenia zriadené do 14.2.2014 ostávajú nedotknuté a sporitelia pokračujú v sporení v zmysle Obchodných podmienok VÚB AM Sporenia.

Všetky podmienky VÚB AM Sporenia sú stanovené v dokumente Obchodné podmienky VÚB AM Sporenia.

Bližšie informácie získate na každej pobočke VÚB banky alebo prostredníctvom telefonickej služby KONTAKT 0850 123 000.