VÚB AM Prémiové Sporenie

VÚB AM Prémiové Sporenie je sporenie do podielových fondov VÚB AM, ktoré bolo možné zriadiť do 30.9.2018. Od 1.10.2018 nie je možné podať novú Žiadosť o zriadenie VÚB AM Prémiového Sporenia. VÚB AM Prémiové Sporenia zriadené do 30.9.2018 ostávajú nedotknuté a sporitelia pokračujú v sporení v zmysle Obchodných podmienok VÚB AM Prémiového Sporenia.

Všetky podmienky VÚB AM Prémiového Sporenia sú stanovené v dokumente Obchodné podmienky VÚB AM Prémiového Sporenia

Bližšie informácie získate na každej pobočke VÚB banky alebo prostredníctvom telefonickej služby KONTAKT 0850 123 000.