Archív noviniek

ESG a udržateľnosť

01. 08. 2022

Spoločnosť Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. ako účastník finančného trhu podľa nariadenia (EÚ) 2019/2088 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb zabezpečuje, aby sa informácie, ktoré sa musia podľa tohto nariadenia zverejniť na jej webovom sídle, aktualizovali. Spoločnosť zverejnila na svojom webovom... Viac


Zmena Stredoeurópskeho Dlhopisového fondu

01. 07. 2022

Predstavenstvo spoločnosti Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a. s. s účinnosťou od 1.7.2022 schválilo zmenu názvu Stredoeurópskeho Dlhopisového fondu na Stredoeurópske Aktívne Portfólio a zároveň aj zmenu investičnej politiky. Stredoeurópske Aktívne Portfólio vzniklo inováciou Stredoeurópskeho Dlhopisového fondu, ktorý Eurizon Asset... Viac


Aktualizácia dokumentov podielových fondov

01. 07. 2022

Predstavenstvo spoločnosti Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a. s. s účinnosťou od 1.7.2022 schválilo nové znenie kľúčových informácií pre investorov, štatútu a predajného prospektu fondu Stredoeurópske Aktívne Portfólio ako aj štatútov a predajných prospektov všetkých podielových fondov Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.... Viac


Top Fond Slovakia 2021: Dynamické portfólio a MS 70 víťazi vo svojich kategóriách

01. 03. 2022

V súťaži Top Fond Slovakia 2021 organizovanej Slovenskou asociáciou správcovských spoločností a Vydavateľstvom MAFRA Slovakia získala Skupina Eurizon dve ocenenia a to v kategórii dynamické zmiešané a štruktúrované fondy. Domáci fond Dynamické portfólio sa stal v kategórii dynamické zmiešané a štruktúrované fondy najpredávanejším podielovým fondom, čím... Viac


Aktualizácia dokumentov podielových fondov Eurizon SK

18. 02. 2022

Predstavenstvo Eurizon SK s účinnosťou od 18.02.2022 schválilo nové znenie kľúčových informácií pre investorov a predajných prospektov podielových fondov Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Podielové fondy, ktorých sa dotýkajú zmeny: Stredoeurópsky Dlhopisový fond Vyvážený Rastový fond Konzervatívne Portfólio Active Bond... Viac