Archív noviniek

Aktualizácia dokumentov podielových fondov Eurizon SK

01. 06. 2023

Predstavenstvo Eurizon SK s účinnosťou od 1.6.2023 schválilo nové znenie dokumentov s kľúčovými informáciami, predajných prospektov, štatútov podielových fondov Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. ako aj Obchodných podmienok Investičného sporenia SK a Spoločného prevádzkového poriadku spoločností Eurizon Asset Management Slovakia, správ.... Viac


Informácia o rozhodnutiach súvisiacich so zlúčením podielových fondov Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a

05. 05. 2023

Dňa 14. marca 2023 vydala Národná banka Slovenska rozhodnutie č.sp.: NBS1-000-082-193 č.z.: 100-000-479-643, ktorým udelila správcovskej spoločnosti Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s., so sídlom Mlynské Nivy 1, 820 04 Bratislava 24, IČO: 35 786 272, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2416/B... Viac


Aktualizácia dokumentov podielových fondov Eurizon SK

26. 04. 2023

Predstavenstvo Eurizon SK s účinnosťou od 28.04.2023 schválilo nové znenie dokumentov s kľúčovými informáciami, predajných prospektov a štatútov podielových fondov Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Podielové fondy, ktorých sa dotýkajú zmeny: Stredoeurópske Aktívne Portfólio Vyvážený Rastový fond Konzervatívne Portfólio Active... Viac


Investovanie do dlhopisov

19. 04. 2023

Aké príležitosti nám prináša investovanie do dlhopisov v roku 2023? Prehĺbme si spolu vedomosti o tejto téme v publikácii od Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol, a.s. (PDF). Viac


Aktualizácia dokumentov podielových fondov

20. 02. 2023

Predstavenstvo spoločnosti Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a. s. s účinnosťou od 20.2.2023 schválilo nové znenie štatútu a predajného prospektu fondu Edícia 2018 ako aj predajného prospektu fondu Stredoeurópske Aktívne Portfólio. Dokumenty fondu Edícia 2018 boli aktualizované najmä z dôvodu zadefinovania cieľov investičnej politiky... Viac