Investičná stratégia do “každého počasia”

Fond VÚB AM Magnifica Edícia II vznikol dňa 10.9.2016 ako fond určený pre konzervatívnejších investorov, ktorí očakávajú vyššie zhodnotenie investície pri strednej miere rizika s referenčným obdobím 3 a pol roka.
Fond investuje najmä do podielových listov podielových fondov dlhopisového a akciového typu a nástrojov peňažného trhu. Pri výbere investícií sa kladie dôraz na aktuálny a očakávaný vývoj na finančných trhoch, ktorému sa majetok fondu dynamicky prispôsobuje. Cieľom fondu je ponúknuť potenciál atraktívneho zhodnotenia investície na dlhopisovom a akciovom trhu s menším rizikom ako pri podobných investíciách pri dodržaní referenčného obdobia.

Výhody investovania do fondu VÚB AM Magnifica Edícia II:

  • zmiešaný fond s optimálne nastavenou akciovou a dlhopisovou zložkou
  • s cieľom limitovať riziko pri výkyvoch na finančných trhoch
  • bez vstupného poplatku
  • väčšina majetku vo fonde je aktívne riadená, t.j. štruktúra majetku sa dynamicky mení na základe aktuálneho a očakávaného vývoja na finančných trhoch
  • možnosť kombinovať s termínovaným vkladom so zvýhodnenou úrokovou sadzbou 2% ročne

Využite príležitosť investovať do fondu VÚB AM Magnifica Edícia II v období od 10.9.2016 do 15.12.2016. Viac informácií o fonde VÚB AM Magnifica Edícia II nájdete tu.

O možnostiach výhodného investovania do fondov VÚB AM vám radi poskytnú ďalšie informácie pracovníci ktorejkoľvek pobočky VÚB banky.