Aktualizácia dokumentov podielových fondov VÚB AM

Predstavenstvo VÚB AM s účinnosťou od 6.8.2016 schválilo nové znenie štatútov, predajných prospektov a kľúčových informácií pre investorov podielových fondov VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., ako i Obchodných podmienok VÚB AM Prémiového Sporenia.

Podielové fondy, ktorých sa dotýkajú zmeny:

 • VÚB AM Fond Bankových Vkladov
 • VÚB AM Eurový fond
 • VÚB AM Dlhopisový Konvergentný fond
 • VÚB AM Vyvážený Rastový fond
 • VÚB AM Konzervatívne Portfólio
 • VÚB AM Active Bond fund
 • VÚB AM Flexible Magnifica Fund
 • VÚB AM Dynamické Portfólio
 • VÚB AM Flexibilný Konzervatívny fond
 • VÚB AM Active Magnifica
 • VÚB AM Privátny Eurový fond

Dokumenty boli aktualizované najmä z dôvodu zmien v zameraní a cieľoch investičnej politiky fondov ako i v spôsobe výpočtu niektorých poplatkov.