Zmena Obchodných podmienok VÚB AM Prémiového Sporenia

S účinnosťou od 27. februára 2016 boli zmenené Obchodné podmienky VÚB AM Prémiového Sporenia. Zmeny v Obchodných podmienkach nastali z dôvodu pridania dynamickej stratégie v podobe fondu VÚB AM Dynamické portfólio a zníženia minimálnej sumy pravidelnej investície pri fonde VÚB AM Active Magnifica na 15 EUR mesačne.

Všetky podmienky VÚB AM Prémiového Sporenia sú stanovené v dokumente Obchodné podmienky VÚB AM Prémiového Sporenia.

V súvislosti s uvedenými zmenami nadobúdajú od 27.2.2016 účinnosť nové znenia predajných prospektov fondov VÚB AM Dynamické portfólio a VÚB AM Active Magnifica.