Zlepšite svoje vyhliadky do budúcnosti

VÚB AM Flexibilný Konzervatívny fond vznikol dňa 1.11.2015 ako fond určený pre konzervatívnejších investorov, ktorí očakávajú vyššie zhodnotenie investície pri strednej miere rizika s investičným horizontom minimálne 4 roky. Fond investuje najmä do podielových listov podielových fondov akciového, dlhopisového alebo zmiešaného typu a nástrojov peňažného trhu. Fond investuje tiež do vybraných fondov tretích strán za účelom diverzifikácie a dosiahnutia lepšieho zhodnotenia. Pri výbere investícií sa kladie dôraz na aktuálny a očakávaný vývoj na finančných trhoch, ktorému sa portfólio fondu dynamicky prispôsobuje. Cieľom fondu je ponúknuť potenciál atraktívneho zhodnotenia investície na dlhopisovom a akciovom trhu s menším rizikom ako pri podobných investíciách pri dodržaní investičného horizontu. Výhody investovania do VÚB AM Flexibilného Konzervatívneho fondu:
  • možnosť dosiahnuť vyššie výnosy investovaním na akciových a dlhopisových trhoch
  • väčšina majetku vo fonde je aktívne riadená, t.j. štruktúra majetku sa dynamicky mení na základe aktuálneho a očakávaného vývoja na finančných trhoch
  • skúsenosti najlepších manažérov aktív skupiny Intesa Sanpaolo
  • minimálna investícia už od 150 Eur
  • kontrolované riadenie rizika a vysoká likvidita

Viac informácií o fonde VÚB AM Flexibilný Konzervatívny fond nájdete tu.

O možnostiach výhodného investovania do fondov VÚB AM vám radi poskytnú ďalšie informácie pracovníci ktorejkoľvek pobočky VÚB banky.