Aktualizácia dokumentov podielových fondov

Predstavenstvo spoločnosti Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a. s. s účinnosťou od 12.8.2021 schválilo nové znenie kľúčových informácií pre investorov fondov MIX 30 a Active Magnifica, štatútu MIX 30 a predajných prospektov všetkých podielových fondov Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. a tiež Obchodných podmienok Investičného sporenia SK.

Podielové fondy, ktorých sa dotýkajú zmeny:

 • Stredoeurópsky Dlhopisový fond
 • Vyvážený Rastový fond
 • Konzervatívne Portfólio
 • Active Bond fund
 • Magnifica Edícia I
 • Magnifica Edícia III
 • Edícia Svet
 • Edícia 2018
 • Dynamické Portfólio
 • Flexibilný Konzervatívny fond
 • Active Magnifica
 • Rezervný fond
 • Akciové Portfólio
 • MIX 15

Dokumenty boli aktualizované z dôvodu pridania nového fondu MIX 30 do ponuky fondov spoločnosti Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a. s., zlúčenia fondov Magnifica Edícia I, Magnifica Edícia III a Edícia Svet ako aj z dôvodu zníženia vstupného poplatku vo fonde Active Magnifica.