Využite možnosť investovať do nového flexibilného fondu

Fond MIX 30 vznikol dňa 12.8.2021 ako fond určený pre skúsenejších investorov, ktorí očakávajú zhodnotenie investície pri strednej miere rizika s investičným horizontom minimálne 5 rokov.

Fond investuje najmä do podielových listov podielových fondov akciového, dlhopisového a zmiešaného typu ako aj do nástrojov peňažného trhu. Pri výbere investícií sa kladie dôraz na aktuálny a očakávaný vývoj na finančných trhoch, ktorému sa zloženie majetku fondu dynamicky prispôsobuje. Cieľom fondu je ponúknuť potenciál atraktívneho zhodnotenia investície na dlhopisovom a akciovom trhu s menším rizikom ako pri podobných investíciách pri dodržaní investičného horizontu. Podiel akciovej zložky môže dosiahnuť maximálne 60% hodnoty majetku fondu, pričom priemerná strategická alokácia sa bude pohybovať na úrovni približne 30% hodnoty majetku fondu.

Výhody investovania do fondu MIX 30:

  • možnosť dosiahnuť vyššie výnosy investovaním na akciových a dlhopisových trhoch
  • väčšina majetku vo fonde je aktívne riadená, t.j. štruktúra majetku sa dynamicky mení na základe aktuálneho a očakávaného vývoja na finančných trhoch
  • skúsenosti najlepších manažérov aktív skupiny Intesa Sanpaolo
  • kontrolované riadenie rizika a vysoká likvidita
  • možnosť zriadiť dlhodobé Investičné sporenie, pri ktorom sa znižuje riziko nesprávneho načasovania investície

Viac informácií o fonde MIX 30 nájdete tu.

O možnostiach výhodného investovania do fondov Vám radi poskytnú ďalšie informácie pracovníci ktorejkoľvek pobočky VÚB banky.