Dňa 19. novembra získal Eurizon Capital na 16. ročníku ocenenia Fund Europe Awards cenu pre NAJLEPŠIU EURÓPSKU FIRMU PRE

Dňa 19. novembra získal Eurizon Capital na 16. ročníku ocenenia Fund Europe Awards cenu pre NAJLEPŠIU EURÓPSKU FIRMU PRE SPRÁVU AKTÍV > 100 MILIÁRD EUR. Toto ocenenie uznáva vynikajúcu kvalitu spoločnosti a bolo udelené na základe kritérií, ako sú výkonnosť, rast, inovácia, vývoj, zákaznícke služby, záväzok voči Európe a odvetviu. Eurizon zvíťazil nad mnohými ďalšími súťažiacimi z celej Európy a obsadil prvé miesto v užšom zozname, ktorý zahŕňal aj spoločnosti ako Amundi a Insight Investment. Ocenenie Funds Europe Awards uznáva osobné a firemné úspechy v rámci európskej komunity fondov a verejne oceňuje tých, ktorí pokročili v cezhraničnej agende v priemysle fondov. Ďalšie informácie o cenách Funds Europe Awards a o použitej metodike nájdete na https://www.funds-europe.com/awards-2020-categories.

award