Zodpovedný svet podľa Eurizon Capital SGR S.p.A.

Eurizon Capital SGR S.p.A. (ďalej len "Eurizon") sa podpísal pod princípy udržateľných investičných mechanizmov, ktoré boli spečatené partnerstvom medzi Environmentálnym Programom OSN (UNEPFI) a neziskovou organizáciou OSN Global Compact. Spoločnosť sa aktívne podieľala na pracovných stretnutiach od ich počiatku v roku 2005. Dodržiavanie Princípov Zodpovedného Investovania (ďalej len "PRI")je prirodzeným pokračovaním cesty, na ktorú Eurizon nastúpil už v roku 1996, kedy sa stal prvým správcom aktív v Taliansku, ktorý zriadil etické fondy s jasnými a detailnými kritériami na výber jednotlivých akciových investícií a so špeciálnou komisiou sledujúcou udržateľnosť.

Viac info.