Aktualizácia dokumentov podielových fondov VÚB AM

Predstavenstvo VÚB AM s účinnosťou od 18.02.2020 schválilo nové znenie kľúčových informácií pre investorov a predajných prospektov podielových fondov VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

Podielové fondy, ktorých sa dotýkajú zmeny:

 • VÚB AM Stredoeurópsky Dlhopisový fond
 • VÚB AM Vyvážený Rastový fond
 • VÚB AM Konzervatívne Portfólio
 • VÚB AM Active Bond fund
 • VÚB AM Magnifica Edícia I
 • VÚB AM Magnifica Edícia II
 • VÚB AM Magnifica Edícia III
 • VÚB AM Edícia Svet
 • VÚB AM Edícia 2018
 • VÚB AM Dynamické Portfólio
 • VÚB AM Flexibilný Konzervatívny fond
 • VÚB AM Active Magnifica
 • VÚB AM Rezervný fond
 • VÚB AM Akciové Portfólio

Dokumenty boli aktualizované najmä z dôvodu ročnej aktualizácie dokumentácie podielových fondov.