Aktualizácia dokumentov podielových fondov VÚB AM

Predstavenstvo VÚB AM s účinnosťou od 18.02.2020 schválilo nové znenie kľúčových informácií pre investorov a predajných prospektov podielových fondov VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

Podielové fondy, ktorých sa dotýkajú zmeny:

  • VÚB AM Stredoeurópsky Dlhopisový fond
  • VÚB AM Vyvážený Rastový fond
  • VÚB AM Konzervatívne Portfólio
  • VÚB AM Active Bond fund
  • VÚB AM Magnifica Edícia I
  • VÚB AM Magnifica Edícia II
  • VÚB AM Magnifica Edícia III
  • VÚB AM Edícia Svet
  • VÚB AM Edícia 2018
  • VÚB AM Dynamické Portfólio
  • VÚB AM Flexibilný Konzervatívny fond
  • VÚB AM Active Magnifica
  • VÚB AM Rezervný fond
  • VÚB AM Akciové Portfólio

Dokumenty boli aktualizované najmä z dôvodu ročnej aktualizácie dokumentácie podielových fondov.