INFORMÁCIA O OBNOVENÍ VYDÁVANIA A VYPLÁCANIA PODIELOVÝCH LISTOV VÚB AM REZERVNÝ FOND

S účinnosťou od 16.7.2018 bolo obnovené vydávanie a vyplácanie podielových listov vo fonde VÚB AM Rezervný fond.