Jedinečná investícia v limitovanej edícii

Fond VÚB AM Edícia Svet vznikol dňa 28.9.2017 ako fond určený pre skúsenejších investorov, ktorí očakávajú vyššie zhodnotenie investície pri strednej miere rizika s investičným horizontom minimálne 3 roky a 5 mesiacov.

Fond investuje najmä do podielových listov podielových fondov akciového a dlhopisového typu a nástrojov peňažného trhu. Pri výbere investícií sa kladie dôraz na aktuálny a očakávaný vývoj na finančných trhoch, ktorému sa majetok fondu dynamicky prispôsobuje. Cieľom fondu je ponúknuť potenciál atraktívneho zhodnotenia investície na dlhopisovom a akciovom trhu s menším rizikom ako pri podobných investíciách pri dodržaní investičného horizontu.

Výhody investovania do fondu VÚB AM Edícia Svet:

  • možnosť dosiahnuť vyššie výnosy investovaním na akciových a dlhopisových trhoch
  • bez vstupného poplatku
  • prístup k najvýznamnejším správcom aktív z celého sveta
  • väčšina majetku vo fonde je aktívne riadená, t.j. štruktúra majetku sa dynamicky mení na základe aktuálneho a očakávaného vývoja na finančných trhoch
  • skúsenosti najlepších manažérov aktív skupiny Intesa Sanpaolo
  • kontrolované riadenie rizika a vysoká likvidita

Využite príležitosť investovať do fondu VÚB AM Edícia Svet v období od 28.9.2017 do 15.12.2017.

Viac informácií o fonde VÚB AM Edícia Svet nájdete tu.

O možnostiach výhodného investovania do fondov VÚB AM vám radi poskytnú ďalšie informácie pracovníci ktorejkoľvek pobočky VÚB banky.